Projekt UCHWAŁA Nr IV/…./11 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe


Projekt
 
UCHWAŁA Nr  IV /…/11
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 stycznia 2011r.

w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe
 
                
 
        Na   podstawie   art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 ze zm.)  oraz uchwały   nr   LII/383/10   Rady   Miejskiej   w  Sępólnie   Krajeńskim
z  dnia   28  października   2010r.  w  sprawie  wyróżnień   i   nagród dla  osób  fizycznych za osiągnięte  wyniki  sportowe   uchwala się co następuje:  
 
      §  1.  Przyznaje się  Pani   Aleksandrze  Tońskiej   statuetkę  za   osiągnięcia   sportowe
wraz z nagrodą pieniężną w wysokości  2.000 zł  za  zdobycie  II  miejsca  w Ogólnopolskiej Olimpiadzie  Młodzieży  w  rzucie dyskiem w  roku  2010.
 
      §  2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
 
      §  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 

 
Sprawdzono pod względem                                                                               Uzgodniono
formalno – prawnym
 
 

          
 
Uzasadnienie do uchwały  Nr  IV/… //11
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia  27 stycznia 2011r.
 
 
 
 
         Niniejsza   uchwała    została   podjęta  na   wniosek   z   dnia   03.01.2011r.  Miejskiego Ludowego   Klubu   Sportowego   „Krajna”     w Sępólnie   Krajeńskim   z   siedzibą   przy ul. Chojnickiej  19    w  celu  uhonorowania     zawodników,    którzy    uzyskali   w   roku   2010   wysokie wyniki sportowe.
         Pani  Aleksandra  Tońska  jest  wychowanką  Miejskiego  Ludowego Klubu Sportowego  „Krajna” w Sępólnie  Krajeńskim.  
Aktualnie   jest zawodniczką WKS „Zawisza” Bydgoszcz  powołaną  do  młodzieżowej kadry narodowej w rzucie dyskiem.
Zdobycie   srebrnego   medalu    w   zawodach   ogólnopolskich     jest   dużym   osiągnięciem   dla   zawodniczki  z  niewielkiego  środowiska  bez   specjalistycznego  zaplecza  sportowego.        
          Szczególne osiągnięcia  sportowe  powinny być nagradzane  przez  lokalne  samorządy,  ponieważ motywują zawodników i zachęcają młodzież do uprawiania sportu. 
          Projekt  uchwały  uzyskał  pozytywną  opinię   Komisji  Budżetu i Handlu oraz Komisji Oświaty,   Ochrony   Zdrowia,   Kultury,  Sportu   i   Turystyki    Rady  Miejskiej  w  Sępólnie Krajeńskim.
 
                                    
 
 
 
T.T.    
 
 

metryczka


Wytworzył: Tadeusz Telicki (27 stycznia 2011)
Opublikował: Dawid Zabrocki (27 stycznia 2011, 10:21:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1217