Projekt UCHWAŁA Nr IV/…./11 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe.


Projekt
 
 
 
UCHWAŁA Nr IV/…./11
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 stycznia 2011r.
 
  w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki  sportowe   
 
 
         Na   podstawie   art.  31  ust.  1   ustawy   z   dnia   25   czerwca   2010 r   o  sporcie      (Dz. U. Nr 127, poz. 857 ze zm.)   oraz  uchwały   nr   LII/383/10    Rady      Miejskiej  w  Sępólnie   Krajeńskim  z  28  października  2010r.  w  sprawie   wyróżnień   i  nagród  dla osób fizycznych  za  osiągnięte   wyniki  sportowe   uchwala się co następuje:
 
        § 1.  Przyznaje  się  Panu  Damianowi  Wiśniewskiemu  statuetkę  za  osiągnięcia sportowe   wraz   z  nagrodą   pieniężną  w wysokości  3.000 zł  za zdobycie I miejsca w Mistrzostwach  Polski  seniorów  w podnoszeniu ciężarów  w roku  2010.
 
      §  2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Sępólna  Krajeńskiego.
 
      §  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
Sprawdzono pod  względem                                                                     Uzgodniono
formalno - prawnym
 
 
 
 
 
                  
 
Uzasadnienie do uchwały  Nr IV/…. /11
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia  27 stycznia 2011r.
 
 
 
 
         Niniejsza   uchwała    została    podjęta   na   wniosek  z dnia  03.01.2011r.  Miejskiego   Ludowego   Klubu   Sportowego   „Krajna”  w   Sępólnie   Krajeńskim  z   siedzibą   przy ul. Chojnickiej  19    w   celu   uhonorowania    zawodników,   którzy   uzyskali   w   roku  2010   wysokie  wyniki   sportowe.
         Pan Damian Wiśniewski   jest  reprezentantem   Polski  i  członkiem  kadry   narodowej w  podnoszeniu ciężarów.  W Mistrzostwach Polski Seniorów zdobył  I  miejsce w kat. 62 kg. 
         Pan    Damian    jest    wychowankiem    Miejskiego   Ludowego    Klubu    Sportowego „Krajna” w Sępólnie Krajeńskim,  a obecnie reprezentuje klub „Zawisza” Bydgoszcz.
         Już  sam  fakt,  że  mieszkaniec   Gminy   Sępólno  Krajeńskie  zdobył  złoty   medal  w Mistrzostwach Polski sprawia wielką  radość wszystkim, którzy interesują się sportem.   
         Promocja  przez   sport  jest   najlepszą   formą   reklamy   dla   Gminy,  dlatego władze samorządowe uznają za właściwe odpowiednie nagrodzenie zawodnika.
          Projekt  uchwały  uzyskał  pozytywną  opinię  Komisji Budżetu i Handlu oraz Komisji Oświaty,  Ochrony   Zdrowia,   Kultury,   Sportu   i   Turystyki  Rady  Miejskiej  w  Sępólnie Krajeńskim
 
 
 
 
 
 
T.T.                                    

metryczka


Wytworzył: Tadeusz Telicki (27 stycznia 2011)
Opublikował: Dawid Zabrocki (27 stycznia 2011, 10:17:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1176