Projekt UCHWAŁY Nr I/ /10 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 2 grudnia 2010r.w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim


Projekt
UCHWAŁA Nr I/ /10
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 2 grudnia 2010r.
      
 
w  sprawie   wyboru  Wiceprzewodniczących  Rady   Miejskiej   w   Sępólnie Krajeńskim
 
 
Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591ze zm.) uchwala się, co następuje:
 
§1. W wyniku tajnego głosowania wybiera się na stanowiska Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim radnych:
1)  …………………..
2)  …………………..
 
 
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 

 
Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym
 
 
 

Uzasadnienie
uchwały Nr I/ /10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
 
Zgodnie z treścią art.19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) rada gminy zobowiązana jest w głosowaniu tajnym do dokonania wyboru ze swego grona 1-3 wiceprzewodniczących.
Niniejsza uchwała stanowi realizację w/w obowiązku przez Radę Miejską w Sępólnie Krajeńskim.
 
   

metryczka


Wytworzył: Sekretarz (1 grudnia 2010)
Opublikował: Administrator (1 grudnia 2010, 12:20:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1325