Projekt UCHWAŁA Nr I/ /10 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 2 grudnia 2010r.w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim


Projekt             
UCHWAŁA Nr I/   /10
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia  2  grudnia 2010r.
 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
 
 
 
Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co następuje:
 
§1. W wyniku tajnego głosowania wybiera się na stanowisko Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  ………………………………
 
 
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym
 

 
Uzasadnienie
uchwały Nr I/ /10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
 
 
Zgodnie z treścią art.19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) rada gminy zobowiązana jest do dokonania w głosowaniu tajnym wyboru ze swego grona przewodniczącego.
Niniejsza uchwała stanowi realizację w/w obowiązku przez Radę Miejską w Sępólnie Krajeńskim.
 
 

metryczka


Wytworzył: Sekretarz (1 grudnia 2010)
Opublikował: Administrator (1 grudnia 2010, 12:17:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1363