Projekt UCHWAŁY Nr XLI /….…/10 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie wyróżnień i nagród za wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym.


 
 
Projekt
 
UCHWAŁA Nr  XLI /……../10
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 28 stycznia 2010r.
 
     w sprawie wyróżnień i nagród za wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym.
 
 
      Na podstawie § 3 i §7 uchwały nr XXIV/176/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  z dnia  25  września  2008r.  w  sprawie  wyróżnień  i  nagród  za wysokie wyniki w  sporcie kwalifikowanym  w  związku  z  art. 37  ust.  4  ustawy  z  dnia  29  lipca  2005 r.  o  sporcie kwalifikowanym  (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 ze zm.) uchwala się co następuje:
 
§ 1.  Przyznaje się  Panu Grzegorzowi Pankau  statuetkę za osiągnięcia sportowe wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 1.000 zł za  zdobycie  VII miejsca  w Mistrzostwach Polski  Seniorów  w pchnięciu kulą w roku 2009.
 
§  2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
 
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
    T.T.                         
 
 
 
 

 
Uzasadnienie do uchwały  Nr  XLI………/10
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia  28 stycznia 2010r.
 
 
 
 
         Niniejsza uchwała  została podjęta na wniosek  MLKS „Krajna” w Sępólnie Krajeńskim z  dnia  05.01.2010r.  w  celu  uhonorowania  zawodników,   którzy   uzyskali  w  roku  2009   bardzo wysokie wyniki sportowe.
         Pan  Grzegorz Pankau jest   reprezentantem   MLKS  „Krajna” w  Sępólnie  Krajeńskim.  
 W  roku 2009  na  Mistrzostwach  Polski Seniorów  w lekkiej atletyce w pchnięciu kulą zajął VII miejsce.            
          Szczególne osiągnięcia  sportowe  powinny być nagradzane  przez  lokalne  samorządy,  ponieważ motywują zawodników i zachęcają innych do uprawiania sportu. 
          Projekt  uchwały  uzyskał  pozytywną  opinię  Komisji  Budżetu i Handlu oraz Komisji Oświaty, Ochrony Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki.
 
                                    

metryczka


Wytworzył: Tadeusz Telicki (27 stycznia 2010)
Opublikował: Administrator (27 stycznia 2010, 08:08:23)

Ostatnia zmiana: Administrator (27 stycznia 2010, 08:12:25)
Zmieniono: zmieniono tytuł

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1429