Projekt UCHWAŁY Nr XLI /……../10 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie wyróżnień i nagród za wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym.


 
 
Projekt
 
UCHWAŁA Nr  XLI /……../10
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 28 stycznia 2010r.
 
     w sprawie wyróżnień i nagród za wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym.
 
 
      Na podstawie § 3 i §7 uchwały nr XXIV/176/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia  25  września  2008r.  w  sprawie  wyróżnień  i  nagród  za wysokie wyniki w  sporcie kwalifikowanym  w  związku  z  art. 37  ust.  4  ustawy  z  dnia  29  lipca  2005 r.  o  sporcie kwalifikowanym  (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 ze zm.) uchwala się co następuje:
 
        § 1.  Przyznaje  się   Panu   Krzysztofowi   Gugnackiemu  statuetkę   za   osiągnięcia sportowe    wraz   z   nagrodą   pieniężną  w  wysokości 2.000 zł za zdobycie VII miejsca w Mistrzostwach  Polski do lat 17 w podnoszeniu ciężarów  w roku 2009.
 
      §  2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
 
      §  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
    T.T.                         
 

 

 
 
                  
 
Uzasadnienie do uchwały  Nr  XLI………/10
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia  28 stycznia 2010r.
 
 
 
 
         Niniejsza uchwała  została podjęta na wniosek MLKS „Krajna” w Sępólnie Krajeńskim z  dnia  05.01.2010r.  w  celu  uhonorowania  zawodników,   którzy   uzyskali  w  roku  2009   bardzo wysokie wyniki sportowe.
         Pani   Marta  Tessmer    jest  zawodniczką   MLKS  „Krajna”  w  Sępólnie  Krajeńskim,     członkiem  kadry  wojewódzkiej w  podnoszeniu ciężarów.   W  Mistrzostwach  Polski do lat 17  zdobyła VII miejsce.     
         Pani  Marta  jest  bardzo  młodą zawodniczką trenują podnoszenie ciężarów dopiero od dwóch lat, dlatego można liczyć na  znaczące sukcesy w przyszłości.      
         Podobne sukcesy szczególnie cieszą, dlatego też powinny być zauważone i nagrodzone przez władze samorządowe, ponieważ stanowią zachętę dla zawodnika do jeszcze większego zaangażowania.
         Projekt  uchwały  uzyskał  pozytywną  opinię  Komisji Budżetu i Handlu  oraz Komisji Oświaty, Ochrony Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki.
 
                                    

metryczka


Wytworzył: Tadeusz Telicki (27 stycznia 2010)
Opublikował: Administrator (27 stycznia 2010, 07:59:14)

Ostatnia zmiana: Administrator (27 stycznia 2010, 08:14:36)
Zmieniono: zmieniono tytuł

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1348