Projekt uchwały w sprawie zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie kartą płatniczą.

Projekt

UCHWAŁA Nr  XXXVI/.../09
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 27 sierpnia  2009 r.


w sprawie zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie kartą płatniczą.


               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 61 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) uchwala się, co następuje:


           § 1. Dopuścić zapłatę podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie kartą płatniczą.

            § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego. 

            § 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Cyganek

 

 

Uzasadnienie do uchwały Nr  XXXVI/…/09
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 27 sierpnia 2009 roku

 

                Przepis art. 61 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) umożliwia zapłatę podatków stanowiących dochody budżetowe gminy za pomocą karty płatniczej po podjęciu w tym zakresie uchwały Rady Miejskiej.
                Sankcjonując możliwości jakie wynikają z tego przepisu oraz wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu podatników, którzy będą mogli skorzystać z tej formy zapłaty podatku podjęcie uchwały jest zasadne.
                Projekt uchwały został przedstawiony na Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i uzyskał akceptację. 


U.L.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Cyganek

metryczka


Wytworzył: Urszula Lange (10 sierpnia 2009)
Opublikował: Milena Kujawa (18 sierpnia 2009, 08:28:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1521