Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Projekt                      

UCHWAŁA   Nr XXXIII/..../09
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia  25  czerwca  2009 r.


w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki


Na podstawie art. 1 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420), uchwala się, co następuje:
                            
                          
          § 1. Wyraża się zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2010 środków stanowiących fundusz sołecki.                                                              
        
         § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego
       
         § 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
         Tomasz Cyganek

 

Sprawdzono pod względem
 formalno-prawnym


Uzasadnienie do uchwały Nr  XXXIII/..../09
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia  25  czerwca  2009 r.

 

             W związku z wejściem w życie ustawy o funduszu sołeckim w celu wyodrębnienia w budżecie Gminy Sępólno Krajeńskie środków stanowiących fundusz sołecki konieczne jest podjęcie niniejszej uchwały.
             Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.
                                                  

Przewodniczący Rady Miejskiej
         Tomasz Cyganek

U.L.

 

metryczka


Wytworzył: Urszula Lange (12 czerwca 2009)
Opublikował: Milena Kujawa (16 czerwca 2009, 14:30:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1519