Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Projekt

UCHWAŁA  Nr XXX/…../09
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE  KRAJEŃSKIM
z dnia 26 marca 2009 r.


w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzenie ścieków.         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 24 ust. 1  ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków  (Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz. 858 ze zm.) uchwala się, co następuje:


    § 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie  ścieków stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.


    § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.


§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2009 roku.Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym


  
Uzasadnienie do Uchwały Nr  XXX/……/09
Rady   Miejskiej   w   Sępólnie   Krajeńskim
z dnia 26 marca 2009 roku

      Dnia 16.02.2009r. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim zwrócił się do Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z wnioskiem o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.  Wniosek ten, podany został procedurze sprawdzającej przez Samorządy Mieszkańców w Sępólnie Krajeńskim oraz Komisję Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim. Wniosek z uwzględnionymi uwagami uzyskał akceptację Burmistrza. Wniosek ten stanowi załącznik do projektu uchwały.


J.J.

metryczka


Wytworzył: Jarosław Dera (18 marca 2009)
Opublikował: Administrator (18 marca 2009, 15:27:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1548