PROJEKT UCHWAŁY Nr XXVIII/…./09 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wyróżnień i nagród za wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym.


PROJEKT
UCHWAŁA Nr XXVIII/….…/09
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 29 stycznia 2009 r.
 
w sprawie wyróżnień i nagród za wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym.
 
 
       Na podstawie § 3 i § 7 uchwały nr XXIV/176/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 września 2008 r. w sprawie wyróżnień i nagród za wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym w związku z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr. 155, poz. 1298 ze zm.) uchwala się co następuje:
 
      § 1. Przyznaje się Panu Karolowi Porożyńskiemu  statuetkę za osiągnięcia sportowe  wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 5,000 zł (pięć tysięcy złotych) za zdobycie III miejsca w Mistrzostwach Europy Seniorów w żeglarstwie (klasa Laser Standard) w 2008 r.
 
     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
 
     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Sprawdzono pod względem                                                    Uzgodniono
      Formalno-prawnym

 
 
Uzasadnienie do uchwały Nr XXVIII/…../09
 
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
 
z dnia 29 stycznia 2009 r.
 
 
 
          Niniejsza uchwała została podjęta na wniosek Polskiego Związku Żeglarskiego z dnia 25.11.2008 w celu uhonorowania zawodnika, który uzyskał w 2008r. bardzo wysokie wyniki sportowe.
          Pan Karol Porożyński, jest reprezentantem Polski i członkiem kadry narodowej w olimpijskiej klasie żeglarskiej „LASER STANDARD”. Bierze udział w regatach organizowanych na całym świecie. W 2008 roku startował miedzy innymi  w Mistrzostwach Świata w Australii i Mistrzostwach Europy w Belgii, gdzie zdobył brązowy medal.
          Świadomość, że Gmina Sępólno Krajeńskie posiada zawodnika tej klasy tworzy pozytywny wizerunek Gminy.
          Pan Karol jest wychowankiem sekcji żeglarskiej MLKS ”Krajna” w Sępólnie Krajeńskim, obecnie reprezentuje barwy „Pogoni” Szczecin.
          Sukcesy odnoszone na międzynarodowych imprezach sportowych powinny być szczególnie nagradzane , ponieważ motywują zawodników, promują  samorządy oraz stanowią zachętę dla dzieci i młodzieży do uprawiania sportu.
          Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Handlu oraz Komisji Oświaty, Ochrony Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.
 
  T.T.

metryczka


Wytworzył: Tadeusz Telicki (22 stycznia 2009)
Opublikował: Administrator (22 stycznia 2009, 13:03:29)

Ostatnia zmiana: Administrator (28 stycznia 2009, 09:00:00)
Zmieniono: dodano tekst

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1379