PROJEKT UCHWAŁY Nr XXVIII/.…/09 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wyróżnień i nagród za wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym.


PROJEKT
UCHWAŁA Nr XXVIII/….…/09
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 29 stycznia 2009 r.
 
w sprawie wyróżnień i nagród za wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym.
 
 
       Na podstawie § 3 i § 7 uchwały nr XXIV/176/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 września 2008 r. w sprawie wyróżnień i nagród za wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym w związku z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr. 155, poz. 1298 ze zm.) uchwala się co następuje:
 
       § 1. Przyznaje się Panu Damianowi Wiśniewskiemu statuetkę za osiągnięcia sportowe  wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 2,500 zł (dwa tysiące pięćset złotych ) za zdobycie I miejsca w Mistrzostwach Polski Seniorów w podnoszeniu ciężarów w 2008 r.
 
      § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
 
      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Sprawdzono pod względem                                                    Uzgodniono
      Formalno-prawnym
 
 
 
 
 
Uzasadnienie do uchwały Nr XXVIII/…../09
 
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
 
z dnia 29 stycznia 2009 r.
 
 
 
          Niniejsza uchwała została podjęta na wniosek MLKS „Krajna” w Sępólnie Krajeńskim z dnia 07.01.2009 w celu uhonorowania zawodników, który uzyskał w 2008r. bardzo wysokie wyniki sportowe.
          Pan Damian Wiśniewski, jest członkiem kadry narodowej w podnoszeniu ciężarów, posiada mistrzowską klasę sportową. W Mistrzostwach Polski do lat 23 w podnoszeniu ciężarów zdobył złoty medal.
          Pan Damian jest wychowankiem sekcji podnoszenia ciężarów MLKS „Krajna” w Sępólnie Krajeńskim, obecnie jest zawodnikiem „Zawiszy” Bydgoszcz.
          Już sam fakt, że mieszkaniec naszej gminy zdobył złoty medal w Mistrzostwach Polski, sprawia wielka radość wszystkim, którzy interesują się sportem.
          Sukcesy Pana Damiana pozwalają wierzyć, że o Sępólnie Krajeńskim będzie głośno nie tylko w Polsce.
Promocja przez sport jest najlepszą formą reklamy dla Gminy, dlatego władze samorządowe uznają za właściwe odpowiednie nagrodzenie zawodnika.
          Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Handlu oraz Komisji Oświaty, Ochrony Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.


T.T.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Tadeusz Telicki (22 stycznia 2009)
Opublikował: Administrator (22 stycznia 2009, 13:00:39)

Ostatnia zmiana: Administrator (28 stycznia 2009, 09:03:21)
Zmieniono: stylistykę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1463