UCHWAŁA Nr XXVII/….…/08 RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wyróżnień i nagród za wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym


UCHWAŁA Nr XXVII/….…/08
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 30 grudnia 2008 r.
 
 w sprawie wyróżnień i nagród za wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym.
 
 
Na podstawie § 3 i § 7 uchwały nr XXIV/176/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 września 2008 r. w sprawie wyróżnień i nagród za wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym w związku z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr. 155, poz. 1298 ze zm.) uchwala się co następuje:
 
 
§ 1. Przyznaje się Panu Bartłomiejowi Bonkowi statuetkę za osiągnięcia sportowe wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy zł) za udział w Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie w 2008 r.
 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 


 
Sprawdzono pod względem                                                    Uzgodniono
      Formalno-prawnym
 
 
 
 
Uzasadnienie do uchwały Nr XXVII/…../08  
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  
z dnia 30 grudnia 2008 r.
 
 
 
          Niniejsza uchwała została podjęta na wniosek Radnych Klubu „Przymierze” w Sępólnie Krajeńskim w celu uhonorowania zawodników, którzy uzyskali w 2008r. bardzo wysokie wyniki sportowe.
          Pan Bartłomiej Bonk, uczestnik Igrzysk Olimpijskich „Pekin 2008”  w podnoszeniu ciężarów jest wychowankiem i byłym zawodnikiem MLKS „Krajna” w Sępólnie Krajeńskim.
          Świadomość, że gmina Sępólno Krajeńskie posiada olimpijczyka wyjątkowo cieszy, tworząc jednocześnie pozytywny wizerunek gminy.
          Sukcesy odnoszone na największej światowej imprezie sportowej powinny być szczególnie nagradzane , ponieważ są motywacją dla zawodników, promocją dla samorządów oraz zachętą dla dzieci i młodzieży do uprawiania sportu. 
          Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Handlu oraz Komisji Oświaty, Ochrony Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki.
 

metryczka


Wytworzył: Tadeusz Telicki (17 grudnia 2008)
Opublikował: Administrator (17 grudnia 2008, 09:54:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1433