Informacja o gminnych jednostkach oświatowych: plany na przyszłe lata budżetowe.

Plany na przyszłe lata budżetowe.

(materiał na sesję Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim wrzesień 2008r.)
 
Do najważniejszych zamierzeń remontowo – inwestycyjnych, na które złożono wnioski do budżetu na 2009r., można zaliczyć:
Dokończenie termomodernizacji i niezbędny remont budynków Zespołu Szkół Nr 1,
Budowa sali rehabilitacyjnej przy Gminnym Przedszkolu Nr 1,
Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Nr 3,
Współfinansowanie budowy bieżni i skoczni w dal pokrytej poliuretanem, realizowanej przy Szkole Podstawowej w Wiśniewie.


Do istotnych zadań, do realizacji w roku 2009 i latach następnych, można zaliczyć:
Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ZS Nr 1 i ZS Nr 3, a w następnej kolejności ZS Lutowo i ZS Wałdowo.
Renowacja elewacji budynku oraz ułożenie kostki brukowej we wjeździe  na teren Szkoły Podstawowej w Zalesiu,
Ułożenie kostki brukowej na terenach komunikacyjnych przy ZS Nr 1.
Dalsza budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy SP w Wiśniewie.

Inne zadania:
Stworzenie warunków i możliwości uczestniczenia w zajęciach przedszkolnych wszystkim dzieciom 5 - cio letnim (od 2009r. – nieobowiązkowo,
   od 2010r. - obowiązkowo),
Przygotowanie się do przyjęcia dzieci 5 – cio letnich do szkół
   (od 2009r. – nieobowiązkowo,
    od 2010r. - obowiązkowo).


Inne zadania:
Utrzymanie istniejących placówek edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich. Rozstrzygnięcie kwestii ich dalszej formy organizacyjnej w kontekście polityki państwa (w chwili obecnej nie są to ani punkty przedszkolne, ani zespoły przedszkolne w rozumieniu systemu oświaty).


Inne zadania:
Sukcesywne wyposażanie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne.
Poprawa stanu wyposażenia szkół w meble i sprzęty do celów edukacyjnych.
Utrzymanie istniejącego zespołu doradców metodycznych na terenie gmin powiatu sępoleńskiego.

metryczka


Wytworzył: Marek Tymecki (17 września 2008)
Opublikował: Maria Chmielewska (17 września 2008, 10:51:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1666