w sprawie wystąpienia o zmianę urzędowej nazwy kolonii Włościborek na Włościbórek położonej w Gminie Sępólno Krajeńskie w Województwie Kujawsko-Pomorskim

Projekt


UCHWAŁA Nr XVI/     /08
RADY MIEJSKIEJ w SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM
z dnia 24 stycznia 2008 r.

 

w sprawie wystąpienia o zmianę urzędowej nazwy kolonii Włościborek na Włościbórek położonej w Gminie Sępólno Krajeńskie w Województwie Kujawsko-Pomorskim

 

Na podstawie art. 8 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektach fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612 ze zm.) uchwala się co następuje:


 §1.Wystąpić do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego  o zmianę nazwy urzędowej dla kolonii Włościborek na Włościbórek położonej w Gminie Sępólno Krajeńskie, Województwo Kujawsko-Pomorskie.


 §2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.


 §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem
     formalno – prawnym


Uzasadnienie do uchwały Nr XVI/   /08
Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj.
z dnia 24 stycznia 2008 r.


W związku z petycjami mieszkańców kolonii Włościborek Burmistrz Sępólna Krajeńskiego postanowił wystąpić do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę urzędowej nazwy kolonii Włościborek na Włościbórek. W związku z tym wszczęto wymaganą ustawowo procedurę. Między innymi w dniu 4 stycznia 2008 roku zostały przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami w/w kolonii. W sprawie pozostawienia nazwy zwyczajowo używanej od ok. 30 lat tzn. Włościbórek opowiedzieli  się wszyscy obecni na zebraniu mieszkańcy tj. 25 osób na 45 uprawnionych do głosowania. Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Statutowej i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj. oraz Komisji Gospodarki Komunalnej, Polityki Prorodzinnej, Przeciwdziałaniu Bezrobociu oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Rady Miejskiej w Sępólnie Kraj.

 

metryczka


Wytworzył: Kaplar Barbara (22 stycznia 2008)
Opublikował: Barbara Kaplar (22 stycznia 2008, 09:07:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3054