Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wartości kapitału zakładowego w jednoosobowej spółce Gminy Sępólno Krajeńskie pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim

UCHWAŁA   NR  XIV/……/07
RADY MIEJSKIEJ   w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 22 listopada  2007 roku


w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wartości kapitału zakładowego w jednoosobowej spółce Gminy Sępólno Krajeńskie pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na zwiększenie wartości kapitału zakładowego w jednoosobowej spółce Gminy Sępólno Krajeńskie pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim o kwotę 199 500 zł (sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych).

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
          Tomasz Cyganek

 


Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr XIV/…../07  
RADY MIEJSKIEJ w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 22 listopada  2007 roku

 


Niniejsza uchwała jest uchwałą intencyjną odzwierciedlającą poparcie Rady Miejskiej Sępólna Krajeńskiego dla podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 199 500 zł w jednoosobowej spółce Gminy Sępólno Krajeńskie pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim.
 Podwyższenia kapitału dokonuje się z przeznaczeniem na budowę wodociągów w gminie Sępólno Krajeńskie.
Projekt uchwały został przedstawiony na Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim i uzyskał akceptację.

 

U.L.

Przewodniczący Rady Miejskiej
           Tomasz Cyganek

 

 

metryczka


Wytworzył: Urszula Lange (12 listopada 2007)
Opublikował: Milena Kujawa (15 listopada 2007, 09:09:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1747