Projekt uchwały w sprawie najmu lokalu użytkowego

Projekt


Uchwała Nr XI/           /2007
Rady Miejskiej w Sępólnie  Krajeńskim

z dnia   sierpnia 2007r.


w sprawie  najmu  lokalu  użytkowego na okres 6 lat  w budynku  przy ulicy Szkolnej nr 4 w Sępólnie Krajeńskim


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, ze zm.)  oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2000r. Nr 46 , poz. 543  ze zm.) Rada Miejska w Sępólnie Krajeńskim uchwala, co następuje :

      

§ 1  Wyraża  zgodę  na  najem  lokalu  użytkowego  na  okres  6 lat tj.  od 2007r. do 2013r.   
  o powierzchni 111,60   m2 położonego w budynku  przy ul. Szkolnej nr 4 dla  Apteka          E.Brózda i K.Brózda Sp.j. w Złotowie  na  świadczenie usług  z zakresu  prowadzenia apteki.        

                                                         

§ 2 Wykonanie  uchwały powierzyć  Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.


      
§ 3  Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.

 

         

      
                                                                Uzasadnienie do Uchwały Nr XI/         /2007
                                                                 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
                                                                 z dnia   sierpnia 2007 roku

 

  Apteka przy ul. Szkolnej nr 4 w Sępólnie Kraj. prowadzi swoją działalność od 09.12.2002r. .
  W dniu 14 maja 2007 roku w przetargu Pan K. Brózda zaoferował najwyższą za m2  cenę najmu lokalu  i zwrócił się z propozycją zawarcia  umowy na okres 6 lat .
                       Wieloletnia umowa najmu pozwoli oferentowi odzyskać poniesione nakłady inwestycyjne,  zainwestowane w przygotowanie pomieszczeń celem uruchomienia apteki.
 Ponadto , bardzo bliska lokalizacja apteki przy Zespole Diagnostyczno Leczniczym „Bonus” umożliwi sprawną obsługę  osób niepełnosprawnych i starszych.  
Po zapoznaniu się ze sprawą Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Porządku   Publicznego  i  Bezpieczeństwa   Obywateli  wyraziła zgodę na zawarcie umowy z
E. Brózda i K. Brózda Sp.j. na okres 6 lat.                 
W związku z powyższym podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione.

B.K.

metryczka


Wytworzył: Kaplar Barbara (21 sierpnia 2007)
Opublikował: Barbara Kaplar (21 sierpnia 2007, 11:13:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1884