Projekt uchwały- w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wartości kapitału zakładowego w jednoosobowej spółce Gminy Sępólno Krajeńskie pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim

UCHWAŁA   NR  IX/……/07
RADY MIEJSKIEJ   w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 czerwca 2007 roku


w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wartości kapitału zakładowego w jednoosobowej spółce Gminy Sępólno Krajeńskie pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1. Wyraża zgodę na zwiększenie wartości kapitału zakładowego w jednoosobowej spółce Gminy Sępólno Krajeńskie pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim o kwotę 149 800 zł (sto  czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset złotych).

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
           Tomasz Cyganek

 


      
Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr IX/……/07  
RADY MIEJSKIEJ w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 28 czerwca 2007 roku

 

            Niniejsza uchwała jest uchwałą intencyjną odzwierciedlającą poparcie Rady Miejskiej Sępólna Krajeńskiego dla podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 149 800 zł w jednoosobowej spółce Gminy Sępólno Krajeńskie pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie Krajeńskim.
              Podwyższenia kapitału dokonuje się z przeznaczeniem na budowę wodociągu w miejscowości Świdwie – Zboże oraz wodociągów w ul. Tartacznej, Chojnickiej (Radosnej) oraz miejscowości Chmielniki.


U.L.

Przewodniczący Rady Miejskiej
           Tomasz Cyganek

 

metryczka


Wytworzył: Urszula Lange (21 czerwca 2007)
Opublikował: Milena Kujawa (25 czerwca 2007, 13:16:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1752