2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Zarządzenie Or. 0152-12/07

 

Zarządzenie Or. 0152-12/07
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 31 maja  2007 r.

w sprawie odwołania ze stanowiska p.o. Dyrektora Sępoleńskiego Domu Kultury  w Sępólnie Krajeńskim Pani Grażyny Kędzierskiej  

            
         Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) zarządzam co następuje :

§ 1

Odwołuję ze stanowiska p.o.Dyrektora Sępoleńskiego Domu Kultury  w Sępólnie Krajeńskim Panią Grażynę Kędzierską  z dniem 31 maja 2007 r.

§ 2

W związku z pismem z dnia 1 lutego 2007 r. dot. wysokości wynagrodzenia na stanowisku pełniącego obowiązki Dyrektora Sępoleńskiego Domu Kultury  w Sępólnie Krajeńskim oraz w zw. z § 1 niniejszego zarządzenia od dnia 1 czerwca 2007 r. Pani stanowisko pracy to Dyrektor Biblioteki Publicznej z wynagrodzeniem wynikającym ze stosunku pracy na podstawie powołania z dnia 21 listopada 1990 r. w tym aneks z dnia 1 stycznia 2007 r. 


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

           
                                                                     Burmistrz Sępólna Krajeńskiego
                                                                                         mgr inż. Waldemar Stupałkowski

 

metryczka


Wytworzył: Bożena Strąpoć (7 maja 2007)
Opublikował: Mirena Frosina (4 czerwca 2007, 12:35:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 742