Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Chojnickiej, Bergera, Matejki, BOWID, Bema, Pkrzywnickiego i Broniewskiego w Sępólnie Kraj.

Irg. 7331/93/07                                                                 Sępólno Kraj., 2007-07-30

Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania

 Zgodnie z art. 61 par. 1 i art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 roku Nr 98 , poz. 1071 , z póź. zmianami ) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku - o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z dnia 2003 roku Nr 80 , poz. 717 )

zawiadamia się

że w dniu  30 lipca 2007r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek z dnia 16 lipca 2007r. (wpł. 20-07-2007r.) Zakładu Usług Technicznych „PROBUDIN” Sp. z o.o. ul. Hetmańska 28, 85-039 Bydgoszcz, działającego z upoważnienia  Gminy Sępólno Kraj. ul. T. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Kraj, w celu ustalenia lokalizacji celu publicznego  dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Chojnickiej, Bergera, Matejki, BOWID, Bema, Pokrzywnickiego i Broniewskiego w  Sępólnie Kraj. na działkach o nr 235,  236, 239, 242, 243, 246, 249, 237/1, 256, 161, 162/1, 162/2, 349, 345/2, 346, 348, 258, 255, 254, 253, 252, 251, 231, 230, 208/1, 208/2, 208/3, 207/2, 206, 205, 203, 204, 202, 201, 200, 199, 198, 308, 307, 306, 305, 304, 296, 295, 294, 293, 292, 287,286, 285, 260/3, 278/3, 275, 268, 267, 266, 265, 264, 260/1, 207/1, 257, 259, 262, 261, 250, 248, 247, 245, 244, 241, 240, 234, 233, 216/1, 217/1, 217/2, 219, 221, 223, 225, 227, 232/2, 186, 187, 196/2, 197, 309, 406/2, 407, 411, 453, 421/2, 419, 418, 417, 416, 413/1, 413/3, 195, 194, 193, 192, 191, 190, 189, 368, 354, 355, 356, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 319, 322, 406/1, 406/2, 405, 404, 398, 393, 392, 391, 382,381, 380, 358/1, 323/5, 343/2, 323/3, 323/1, 313, 420, 384, 280, 463, 464, 322, 366, 367, 369, 370, 371, położonych w obrębie nr 1 w Sępólnie Krajeńskim.

 

 W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać się z przedstawionym wnioskiem i wnieść ewentualne wnioski i uwagi w Referacie Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska, Turystyki i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  w ( pok. 7B w godz.  7.30-15.30) 


       
                                                    Z up. Burmistrza Sępólna Kraj.
                                                    inż. Bożena Mikicka
                                                    Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego,
                                                    Ochrony Środowiska , Turystyki i Rekreacji

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (30 lipca 2007)
Opublikował: Barabach Małgorzata (30 lipca 2007, 08:43:37)

Ostatnia zmiana: Barabach Małgorzata (30 lipca 2007, 08:54:43)
Zmieniono: poprawiono estetykę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1155