Protokół Nr 36/08 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 9 czerwca 2008r.


Protokół Nr 36/08
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w dniu 9 czerwca 2008r.
 
 
 
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności.
 
 
            Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Pani Wiesława Grochowska, która poinformowała że celem dzisiejszego posiedzenia jest przeprowadzenia kontroli gminnych placów zabaw dla dzieci.
 
Komisja przeprowadziła wizje lokalne poniżej wymienionych placów zabaw i dokonała następujących ustaleń:
 
 1. Plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Skarpie.
  Plac zabaw jest wyposażony w nowy zestaw zabawowy pozyskany z programu „Odnowa Wsi”. Wszystkie urządzenia są sprawne i prawidłowo zabezpieczone.
  Komisja stwierdziła natomiast konieczność naprawy uchwytów na huśtawkach należących do starszego wyposażenia placu. 
 2. Plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Radońsku.
  Plac zabaw jest bardzo słabo wyposażony, składa się z trzech sprawnych huśtawek.
  Komisja stwierdziła ponadto konieczność założenia siatki ogrodzeniowej odgradzającej teren świetlicy a także konieczność zabezpieczenia wybitej szyby w podpiwniczeniu budynku świetlicy. Komisja stwierdziła także, że dostarczony do Radońska transport tłucznia nie nadaje się do utwardzania dróg (składa się z nieporuszonych odpadów budowlanych).
 3. Plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Teklanowie.
  Plac zabaw jest wyposażony w nowy zestaw zabawowy pozyskany z programu „Odnowa Wsi”. Wszystkie urządzenia są sprawne i prawidłowo zabezpieczone.
  Komisja stwierdziła natomiast konieczność odmalowania metalowego sprzętu starego zestawu zabawowego, naprawienia bujawki, wymiany siedziska w ławce a także oczyszczenia piaskownicy i wykoszenia trawy na terenie placu.
  Komisja stwierdziła ponadto konieczność zabezpieczenia boiska siatką ogrodzeniową (od strony ulicy).           
 4. Plac zabaw przy Zespole Szkół w Wałdowie.
  Plac zabaw jest wyposażony w nowy zestaw zabawowy pozyskany z programu „Odnowa Wsi”. Zestaw funkcjonuje prawidłowo, drobne usterki zostały naprawione przez wyspecjalizowana firmę. Plac zabaw jest dostępny również w godzinach popołudniowych. W drugim, o rok starszym zestawie zabawowym usterki usunęła także wyspecjalizowana firma.
 5. Plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Zalesiu.           
  Stare, metalowe urządzenia zabawowe powinny zostać wymienione w przyszłym roku ze środków budżetowych. 
 6. Plac zabaw przy sklepie w Wałdówku.
  Komisja stwierdziła konieczność likwidacji bądź generalnej naprawy zjeżdżalni a także konieczność naprawy huśtawki. Ponadto należy odgrodzić teren placu zabaw od pozostałej części terenu.              
 7. Plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Niechorzu.
  Plac zabaw jest wyposażony w nowy zestaw zabawowy pozyskany z programu   „Odnowa Wsi”. Wszystkie urządzenia są sprawne i prawidłowo zabezpieczone. 
 8. Plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Wysokiej Krajeńskiej.
  Plac zabaw jest wyposażony w nowy zestaw zabawowy pozyskany z programu „Odnowa Wsi” Wszystkie urządzenia są sprawne i prawidłowo zabezpieczone.
  Komisja stwierdziła natomiast konieczność uporządkowania terenu przy ubikacjach (zalegające na ziemi szyby). 
 9. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Wiśniewie.
  Plac zabaw jest wyposażony w nowy zestaw zabawowy pozyskany z programu „Odnowa Wsi”. Wszystkie urządzenia są sprawne i prawidłowo zabezpieczone.
  Komisja ponadto uzyskała informację od Dyrektora Szkoły, że zgodnie z zaleceniami inspekcji budowlanej na wszystkich przyszkolnych i przy przedszkolnych placach zabaw wykonana będzie tzw. strefa bezpieczeństwa (ogrodzenie uniemożliwiające dojście do huśtawek dziecku nie korzystającemu z urządzenia). 
 10. Plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Iłowie.
  Plac zabaw jest wyposażony w nowy zestaw zabawowy pozyskany z programu    „Odnowa Wsi”. Wszystkie urządzenia są sprawne i prawidłowo zabezpieczone.
  Komisja stwierdziła natomiast konieczność wykoszenia trawy na terenie placu oraz konieczność ogrodzenia jego terenu (kwestia bezpieczeństwa związana z faktem istnienia drogi dojazdowej do przyległej posesji). 
 11. Plac zabaw przy Zespole Szkół w Lutowie.
  Plac zabaw jest wyposażony w nowy zestaw zabawowy pozyskany z programu „Odnowa Wsi”. Wszystkie urządzenia są sprawne i prawidłowo zabezpieczone.
  Komisja stwierdziła natomiast konieczność odmalowania ławek, uzupełnienia ich szczebelek oraz konieczność dokręcania śrub w bujawkach.  
 12. Plac zabaw na Placu Przyjaźni w Sępólnie Krajeńskim. 
  Plac zabaw jest wyposażony w miarę nowy zestaw zabawowy.
  Komisja stwierdziła jednak konieczność naprawy bujawki (uzupełnienie drewnianych elementów), ewentualne uzupełnienie drewnianych elementów w daszku nad zjeżdżalnią oraz konieczność zlikwidowania wystającego, metalowego czopa pod ławką obok zjeżdżalni. Komisja ponadto stwierdziła konieczność naprawy czerwonej huśtawki (umiejscowiona przy schódkach prowadzących w górę skarpy)    
 13. Plac zabaw na tzw. „Sezamie” w Sępólnie Krajeńskim. 
  Urządzenia na placu zabaw są wprawdzie sprawne lecz archaiczne. Należy rozważyć zakupienie nowego zestawu zabawowego.
  Komisja ponadto stwierdziła konieczność wymiany siedzisk w rozstawionych ławkach oraz poprawienie estetyki koszy na nieczystości. 
 14. Plac zabaw przy zbiegu ulic Małcużyńskiego i Wieniawskiego w Sępólnie Kraj.
  Komisja nie wniosła zastrzeżeń, aczkolwiek zasadnym byłoby rozważenie wygospodarowania placu na kolejny plac zabaw na Osiedlu Jana Pawła II. 
 15. Plac zabaw przy ul. Krasickiego w Sępólnie Kraj. 
  Komisja stwierdziła, że urządzenia na placu są sprawne i prawidłowo zabezpieczone (istnieje tylko konieczność wymiany siedziska na jednej z bujawek). Niemniej  jednak całe usprzętowienie jest archaiczne i powinno się rozważyć jego kompleksową wymianę. Komisja ponadto stwierdziła konieczność wykoszenia trawy na terenie placu. 
 16. Plac zabaw przy tzw. „Gapim Lasku” w Sępólnie Kraj.
  Komisja stwierdziła fakt przygotowania terenu pod urządzenie placu zabaw, prace są obecnie prowadzone na etapie niwelacji terenu.
 
 
Podsumowanie kontroli funkcjonowania placów zabaw – wnioski:
1.      Skarpa:
 • - naprawić uchwyty w huśtawkach.
2.      Radońsk:
 • założyć siatkę odgradzającą teren świetlicy
 • zabezpieczyć okno w podpiwniczeniu budynku świetlicy.
3.      Teklanowo:
 • odgrodzić siatką ogrodzeniową boisko piłkarskie od ulicy
 • odmalować metalowe części starego zestawu zabawowego
 • naprawić bujawkę
 • wymienić siedzisko w ławce                   
 • wykosić trawę
  4.   Zalesie:
 • - rozważyć usytuowanie nowego placu zabaw w ramach przyszłorocznych       środków budżetowych.
  5.   Wałdówko:
 • zlikwidować bądź naprawić zjeżdżalnię
 • naprawić huśtawkę
 • odgrodzić plac zabaw od pozostałej części terenu.
 6.   Wysoka Krajeńska:
 • uporządkować teren przy ubikacjach (zalegające szyby)
 7.   Iłowo:
 • wykosić trawę na terenie placu
 • ogrodzić teren placu (kwestia bezpieczeństwa)
8.  Lutowo:
 • odmalować ławki, uzupełnić w nich szczebelki
 • dokręcić śruby w bujawkach
9.  Plac Przyjaźni:
 • uzupełnić drewniane elementy w bujawce
 • uzupełnić drewniane elementy w daszku nad zjeźdzalnią oraz zlikwidować wystający, metalowy czop pod ławka obok zjeżdżalni.
 • naprawić czerwona huśtawkę (umiejscowioną przy schodkach prowadzących w gorę skarpy)
10. „Sezam”:
 • rozważyć zakup nowego zestawu zabawowego
 • wymienić siedziska w ławkach
 • poprawić estetykę koszy na nieczystości    
 
11. ul. Krasickiego:
 • rozważyć zakup nowego zestawu zabawowego.
 • wymienić siedzisko w jednej z bujawek
 • wykosić trawę na terenie placu
 
12. Rozważyć ustawienie na placach zadaszeń, pod którymi dzieci mogłyby chronić się przed słońcem. 
           
 
 
Po przeprowadzeniu kontroli Przewodnicząca zakończyła posiedzenie.
 
 
                                                                    Przewodnicząca Komisji
                                                                     Wiesława Grochowska
 
 
 
Protokołował:
Tomasz Dix
 
 

metryczka


Wytworzył: Tomasz Dix (9 czerwca 2008)
Opublikował: Tomasz Dix (9 października 2008, 15:13:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 823