Zawiadomieni o wszczeciu postępowania - modernizacja istniejącej hali na zakład stolarski

                                                                                         Sępólno Kraj. 2007-10-24

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 20.06.2001r z późn. zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości informację, że został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie:
wniosek Pana Jana Krasowskiego zam. przy ul. Wojska Polskiego w Sępólnie Kraj.o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: modernizacji istniejącej hali na potrzeby zakładu stolarskiego, bez zwiększania mocy produkcyjnej, na działce o nr ewidencyjnym 21/2 położonej w obrębie nr 3 gmina Sępólno Kraj.


W związku z powyższym informuję o możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Kościuszki 11 w Referacie Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska, Turystyki i Rekreacji pok. Nr 7 C.

                                                  Z up. Burmistrza
                                                  inż. Bożena Mikicka
                                                  Kierownik Referatu Rozoju Gospodarczego, 
                                                  Ochrony Środowiska, Turystyki i Rekreacji

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (24 października 2007)
Opublikował: Barabach Małgorzata (24 października 2007, 10:40:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1175