Budowa wodociągu Wiśniewka

Sępólno Kraj. 2007-02-12

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 129 poz. 902 z 2006r.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości informację, że został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie: Gminy Sępólno Krajeńskie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie przewodu wodociągowego na działkach o numerach ewidencyjnych: 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11 i 2/12 obręb Świdwie i 148/34, 148/35, 148/36, 148/37, 148/38, 148/39, 148/40, 148/41, 148/42, 148/43, 148/51 i 148/54 obręb Wiśniewka gmina Sępólno Krajeńskie
W związku z powyższym informuję o możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Kościuszki 11 w Referacie Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska, Turystyki i Rekreacji pok. Nr 7 C.

 

                                                 Z up. Burmistrza
                                                 inż. Bożena Mikicka
                                                 Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego,
                                                 Ochrony Środowiska, Turystyki i Rekreacji

 

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (12 lutego 2007)
Opublikował: Bożena Mikicka (12 lutego 2007, 09:03:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1380