Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej

Irg. 7624/2/05                                                                  Sępólno Kraj. 2005-11-10

 

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

 


Zgodnie z art. 46a  ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627, z późn. zmianami) a także art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zmianami)


Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zawiadamia, że w dniu 10.11.2005r. na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydoszczy została wydana decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 25 z drogą wojewódzką nr 241 w obrębie ulicy Chojnickiej i Kościuszki w Sępólnie Kraj.”


Na podstawie art. 129 §1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zmianami) strony mogą wnieść odwołanie za pośrednictwem tut. Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim w terminie 14 dni od opublikowania niniejszego obwieszczenia.
Informacji w przedmiotowej sprawie udziela Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska, Turystyki i Rekreacji inż. Bożena Mikicka, pokój nr 7e, tel. (0-52) 389 42 38

inż. Bożena Mikicka
Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego,
Ochrony środowiska, Turystyki i Rekreacji

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (10 listopada 2005)
Opublikował: Bożena Mikicka (10 listopada 2005, 14:05:29)

Ostatnia zmiana: Bożena Mikicka (2 listopada 2006, 09:44:15)
Zmieniono: zmieniono link

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1405