Rozbudowa skrzyżowania

Sępólno Krajeńskie 2005-10-27

 

 


 OBWIESZCZENIE
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego


Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2001 roku Nr poz. 627, z późn. zmianami)

 

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości, że została zamieszczona informacja w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzji wymagającej udziału społeczeństwa, tj. decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsięwzięcia „Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 25 Bobolice – Bydgoszcz – Oleśnica z drogą wojewódzką nr 241 Tuchola m. Rogoźno, w obrębie ulic Chojnicka i T., Kościuszki w m. Sępólno Krajeńskie”
Informacji w przedmiotowej sprawie udziela Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego. Ochrony Środowiska, Turystyki i Rekreacji inż. Bożena Mikicka pok. 7e
tel. (0-52) 389 42 38                               

Inż. Bożena Mikicka
Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego,
Ochrony Środowiska,Turystyki i Rekreacji 

 

Irg. 7624/5/05/06                                                               Sępólno Kraj. 2006-01-05

 

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

 


Zgodnie z art. 46a  ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627, z późn. zmianami) a także art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zmianami)
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zawiadamia, że w dniu 5.01.2006r. na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Oddział Bydgoszcz ul. Fordońska 6, 85-950 Bydgoszcz, w którego imieniu występuje Zakład Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych Inżdróg s.c. z Grudziądza została wydana decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 25 Bobolice – Bydgoszcz - Oleśnica z drogą wojewódzka nr 241 Tuchola m. Rogoźno, w obrębie ulicy Chojnickiej i Kościuszki w Sępólnie Krajeńskim „cześć – dla drogi krajowej”.
Na podstawie art. 129 §1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zmianami) strony mogą wnieść odwołanie za pośrednictwem tut. Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim w terminie 21 dni od opublikowania niniejszego obwieszczenia, tj.26 stycznia br.
Informacji w przedmiotowej sprawie udziela Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska, Turystyki i Rekreacji inż. Bożena Mikicka, pokój nr 7e, tel. (0-52) 389 42 38

                                                                         inż. Bozena Mikicka
                                                           Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego,
                                                           Ochrony Środowiska, Turystyki i Rekreacji

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Barabach (27 października 2005)
Opublikował: Bożena Mikicka (27 października 2005, 10:14:22)

Ostatnia zmiana: Bożena Mikicka (2 listopada 2006, 09:43:27)
Zmieniono: zmieniono link

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1530