2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007
2006 | 2005 | 2004

Majątek Gminy Sępólno Krajeńskie

Wartość mienia komunalnego Gminy Sępólno Krajeńskie 36 208 174,08 zł.

Na wartość mienia składają się :

Stan gruntów mienia komunalnego na dzień 30.09.2004 wynosił  645.95.17 ha  - 7.248.803,20 zł.
             W wyniku obrotu nieruchomościami w trzech kwartałach 2004 roku zbyto grunty o powierzchni 2.78.21 ha o wartości 46.121 zł., a nabyto
4.62.22 ha o wartości 58.044 zł.

WYKAZ  OBIEKTÓW  KOMUNALNYCH  POZOSTAWIONYCH
                   W  BEZPOŚREDNIM  ZARZĄDZIE  GMINY

 1. Budynki mieszkalne
  • 35 budynków mieszkalnych  -  1.810.256,60
 2. Budynki niemieszkalne
  • użytkowe
   • budynki administracyjne
   • budynki w których mieszczą się świetlice wiejskie i sklepy
   • budynek po melioracji
   • budynek po ZRP Sępólno Kraj.
   • budynek Biblioteki Publicznej
   • Hangar na sprzęt sportowy
   • domek działkowy
   • budynek siłowni z zapleczem
   • budynki gospodarcze
   • budynek po SP Włościbórz
  • Szkoły / budynki /
   • budynek z dobudową Zespół Szkół Nr 3 w Sępólnie Kraj.
   • budynek gospodarczy ZSz Nr 1 w Sępólnie Kraj.
   • budynek gospodarczy ZSz Nr 3
   • sala gimnastyczna
   • budynek szkolny i gospodarczy Zespołu Szkół w Zalesiu
   • budynek szkolny i gospodarczy w Wałdowie
   • budynek szkolny i sala gimnastyczna w Lutowie
   • budynek szkolny i gospodarczy w Wiśniewie
   • budynek szkolny i gospodarczy w Zbożu
  • Przedszkola
   • Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Sępólnie Kraj.
   • Samorządowe Przedszkole Nr 2 w Sępólnie Kraj.
   • Świetlica Terapeutyczna / parter budynku / w Sępólnie Kraj.
  • Ośrodki Kultury
   • Sępoleński Dom Kultury  / nieodpłatne użytkowanie /
   • WDK Wałdowo
  • Inne obiekty / placówki  OSP /
   • Remiza OSP Lutowo
   • Remiza OSP Lutówko
   • Remiza OSP Wałdowo
   • Remiza OSP Zalesie
   • Remiza OSP Iłowo
  • Budynki i budowle MLKS „Krajna”
   Ogólna wartość budynków niemieszkalnych  opiewa na kwotę 7.286.185,15
 3. Budowle 
  • szamba
  • wiadukt
  • zbiorniki wodne
  • nawierzchnie
  • korty tenisowe
  • pomost plażowy
  • studnie
  • boisko do gier
  • trybuny dla widzów
  • hangar żeglarski
   Ogólna wartość budowli  w /w – 2.234.630,03
 4. Kotły grzejne i miałowe 
  • kotły grzejne  SP Wałdowo
  • kocioł miałowy  WDK Wałdowo
   Ogólna wartość kotłów – 17.120,00
 5. Środki transportu
  Samochody strażackie na wartość – 245.726
 6. Urządzenia techniczne opiewają na  kwotę : 595.400,94
 7. Mienie będące w trwałym zarządzie :

  Zakład Gospodarki  Spółka z o.o. w Sępólnie Kraj.
  • budynki mieszkalne w ilości     84  - na wartość  2.101.232,72
  • budynki niemieszkalne w ilości 49  -  na wartość 261.062,67
  • grunty – 1.398.452,00
  • oczyszczalnie / Komierowo, Niechorz, Kawle, Skarpa, Piaseczno/ na wartość – 104.040,03  
  • hydrofornie/ Komierowo, Niechorz, Iłowo, Komierówek, Piaseczno /na wartość – 52.619,83
  • budowle na wartość – 5.748.780,07
   w tym:
   ogrodzenia, sieć kanalizacyjna, osadniki ścieków, sieć wodociągowa, studnie, place utwardzone, sieć wodociągowa, składowisko śmieci, węzeł cieplny i kolektory sanitarne.
   Jako nieodpłatne użytkowanie mienia komunalnego to:
   Aporty w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Sępólnie Kraj. na wartość 5.617.500,00  jest to majątek trwały – udział w spółce.

W nieodpłatne użytkowanie tj. sprzęt, urządzenia oraz aparaturę medyczną Urząd Miejski przekazał  Spółce Cywilnej BONUS  Zespół Diagnostyczno-Leczniczy  w Sępólnie Kraj, Pielęgniarski Ośrodek Medycyny „VITA”, Gabinet Rehabilitacji i Terapii Manualnej, Gabinet Stomatologiczny-M. Rozpłoch, Gabinet Stomatologiczny Z. Szlezer na ogólną kwotę: 281.653,13
                W nieodpłatne użytkowanie przekazano w/w spółce „Bonus”  budynek  po ZOZ w Sępólnie Kraj., budynek w Radońsku  oraz budynek w Wałdowie na  kwotę : 1.033.303 zł.

Mienie będące w użytkowaniu zakładów budżetowych gminy:

 • Zakład Transportu Gminnego w Sępólnie Kraj.

  wartość środków transportu – 563.624,13
  budynki – 241.470
 • Zakład Robót Publicznych w Sępólnie Kraj.

  wartość środków transportu – 195.662
  wartość  urządzeń – 10.537,58
  rąbak tartaczny     - 16.500
  budynki     - 114.785

metryczka


Wytworzył: Ewa Marzec (24 czerwca 2003)
Opublikował: Ewa Marzec (24 czerwca 2003, 18:25:38)

Ostatnia zmiana: Ewa Marzec (16 maja 2006, 08:49:02)
Zmieniono: estetykę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9074