Zarządzenie Nr Or. 0151-35/06 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 10 listopada 2006 roku

Zarządzenie Nr Or. 0151-35/06
Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
z dnia 10 listopada 2006 roku


zmieniające Uchwałę Nr  XXXVIII/311/05 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia  29 grudnia 2005 roku dotyczącą uchwalenia budżetu na 2006 rok.

Na podstawie art. 188 ust. 1, Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) 
 

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego
zarządza, co następuje:

 W Uchwale Nr XXXVIII/311/05 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2005r. zmienionej Uchwałą Nr  XL/326/06 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 23 lutego 2006r., Uchwałą Nr  XLI/328/06 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 23 marca 2006r.,  Uchwałą Nr XLII/333/2006 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 13 kwietnia 2006r., Uchwałą Nr XLIII/339/2006 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 maja 2006r., Uchwałą Nr XLIV/346/06 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 22 czerwca 2006 r., Uchwałą Nr XLVI/356/06 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 sierpnia 2006 r., Uchwałą Nr XLVII/359/06 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 września 2006 r., Uchwałą Nr XLVIII/366/06 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 października 2006 r., oraz zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Nr Or.0151-11/06 z dnia 10 maja 2006 r., Zarządzeniem Burmistrza Nr Or. 0151-12/06 z dnia 30 czerwca 2006 r., Zarządzeniem Burmistrza Nr Or. 0151-30/06 z dnia 2 października 2006 r., Zarządzeniem Burmistrza Nr Or. 0151-34/06 z dnia 2 listopada 2006 r.  wprowadza się następujące zmiany: 

§ 1


    
§ 2

       Deficyt budżetowy w kwocie  618 991,00 zł  pozostaje bez zmian.

§ 3

      Źródłem pokrycia deficytu są zaciągnięte pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu        
      Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

§ 4

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

             Burmistrz
Waldemar Stupałkowski

 

 

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr Or. 0151-35/06
Burmistrza  Sępólna Krajeńskiego
z dnia 10 listopada 2006 roku 


             Zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-44-1/06 z dnia  7 listopada 2006 roku dokonuje się przeniesienia w planie dochodów w dziale 852, rozdział 85278 z § 2030 na § 2010 kwoty 268 172 zł z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r. Powyższe zmiany zostały odzwierciedlone w załączniku zadań zleconych.
Na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy Nr DBD-3101-59/06 z dnia 3 listopada 2006 r. wprowadza się zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 751 w rozdziale 75109 o kwotę 13 800 zł. Dotacja przeznaczona jest na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych.
            Ponadto po dokonanych uzgodnieniach w dziale 010 w rozdziale 01095 dokonuje się przeniesienia planu wydatków z  paragrafu  4210 na paragraf 4170 w kwocie 2 000 zł.
Powyższe zmiany wprowadza się w związku z koniecznością realizacji wydatków na to zadanie przed terminem Sesji Rady Miejskiej.


U.L.


           Burmistrz
Waldemar Stupałkowski


Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych oraz zadań leconych na 2006 rok
pobierz >> (52kB) excel  

 

metryczka


Wytworzył: Urszula Lange (10 listopada 2006)
Opublikował: Milena Kujawa (14 listopada 2006, 11:47:02)

Ostatnia zmiana: Milena Kujawa (14 listopada 2006, 12:10:17)
Zmieniono: estetykę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1117