Zarządzenie Nr Or. 0151-11/06 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 10 maja 2006 roku

                                        Zarządzenie Nr Or. 0151-11/06
                                                    Burmistrza Sępólna Krajeńskiego
                                                           z dnia 10 maja 2006 roku

zmieniające Uchwałę Nr  XXXVIII/311/05 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia  29 grudnia 2005 roku dotyczącą uchwalenia budżetu na 2006 rok.

               Na podstawie art. 188 ust. 1, Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 ze zm.)


                                         Burmistrz Sępólna Krajeńskiego
                                                               zarządza, co następuje:
 
               W Uchwale Nr XXXVIII/3110/05 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2005r. zmienionej Uchwałą Nr  XL/326/06 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 23 lutego 2006r., Uchwałą Nr  XLI/328/06 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 23 marca 2006r.,  Uchwałą Nr XLII/333/2006 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 13 kwietnia 2006r., wprowadza się następujące zmiany:

                                                             § 1

 

                                                              § 2

Deficyt budżetowy w kwocie  420 000 zł  pozostaje bez zmian. 
                                                            
                                                              § 3
 
Źródłem pokrycia deficytu będzie zaciągnięta pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

                                                              § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                     Uzasadnienie do Zarządzenia Nr Or. 0151-11/06
                                                                       Burmistrza  Sępólna Krajeńskiego 
                                                                       z dnia 10 maja 2006 roku

               Zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-12/06 z dnia  10 maja 2006 roku zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852, rozdział 85295 z przeznaczeniem na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w związku z koniecznością realizacji wypłat pieniężnych na to zadanie przed terminem Sesji Rady Miejskiej.


Zmiany dochodów i wydatków budżetowych na 2006 rok
pobierz>> (36kB) excel

metryczka


Wytworzył: Urszula Lange (10 maja 2006)
Opublikował: Milena Kujawa (1 czerwca 2006, 11:21:45)

Ostatnia zmiana: Milena Kujawa (1 czerwca 2006, 12:02:03)
Zmieniono: poprawiono estetykę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1074