2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Wykaz 55 - nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i do wydzierżawienia

                                                                                                                                          Sępólno Kr.,dnia  2015.07.22
Gkr. 6840.5.2015


  Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) Burmistrz Sępólna Kraj. podaje do publicznej wiadomości

Wykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lp.      nr działki      pow.dz.       KW nr           położnie             ozn.ewid.      wartość nieruch.       uwagi

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.      874/17            173 m²       13811        Obr.1 Sępólno      ŁV,RV               11.000,00 zł  bezprzetrgowo
                                                                                                                                                      art.37 ust.2 pkt 6  
                                                                                                                                            ustawy  gosp.nieruchom.
 2.      273/8               14 m²       18376         Obr.3 Sępólno         Bp                       586,00 zł           -   „  -
 3.        86/2           3200 m²       14830         Wysoka Kraj.        R IIIB              11.000,00 zł            -  „  -
 4.      609/20         1871 m²       26838         Obr. 1 Sępólno         B           Wwł   271.000 zł  bezprzetargowo na
                                                                                                                        Wuw  240.000 zł  rzecz użytkownika
                                                                                                                                                      wieczysdtego
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Działka 609/20 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod budownictwo wielorodzinne.


W y k a z
nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lp.  nr dz        pow.w m²    KW nr         położenie      ozn.          okres                 wysokość               u w a g i
                                                                                  wg ewid.    dzierżawy              czynszu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.  2/3 m²          19060      18 m²         O br.4 Sępólno     Bz       3 lata           1,00 zł/m²    w dotychczasowym
                                                                                                                            + VAT mies.      użytkowaniu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


-  termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.         

Wykaz niniejszy zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.   oraz zamieszczony na stronie internetowej gminy www.bip.gmina-sepolno.pl  na okres  21 dni tj. od dnia  27.07.2015r. do dnia  17.08.2015 r.

 

 

 

 

 

E.M.

 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (24 lipca 2015)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (24 lipca 2015, 14:10:42)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (19 marca 2020, 15:03:36)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 660