2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Wykaz 54 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

                                                                                     Sępólno Kr.,dnia  2015.02.20
Gkr. 6840.49.2009/2014

 


  Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r.  poz. 518 ze zm.) Burmistrz Sępólna Kraj. podaje do publicznej wiadomości


Wykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Lp.  nr działki   pow.dz.    KW nr       położnie       ozn.ewid.    wartość nieruch.       uwagi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------


 1.     874/5   16 m²    13811   Obr.1 Sępólno   PsV     2.076 zł + 23% VAT   przetarg     
                                                                                                         nieograniczony
 2.     874/7   15 m²    13811   Obr. 1. Sepólno  PsV                     
       725/16    2 m²     13782   Obr. 1. Sępólno   ŁV    2.206 zł + 23% VAT       - „ -
 3.     874/6   16 m²    13811   Obr. 1  Sępólno  PsV
      725/15   1m²     13782  Obr.1 Sępólno  ŁV    2.206 zł + 23% VAT  - „ -                                                                                                                                      
                             
                             
 3.    lokal mieszkalny nr 1 przy ulicy Hallera 26 wraz z ułamkową  243/1000 cz.gruntu z działki nr 315/1 o pow. 149 m² zapisanej w KW 10837.  Lokal znajduje się na parterze budynku w jego skład wchodzą:  p.pokój,dwa pokoje, p.pokój, łazienka z wc, kuchnia, pokój  o pow. użytkowej 63,46 m². Do lokalu przynależne są dwie piwnice o pow. 4,90 m² i 4,90 m². Wartość lokalu 76.000 zł   - bezprzetargowo na rzecz najemcy.            
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

  -  zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym  uchwałą Nr XIII/90/07 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 października 2007r. opublikowaną w Dz.Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 22 z 2009 roku, nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę garażami.

-  termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.         

Wykaz niniejszy zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.   oraz zamieszczony na stronie internetowej gminy www.bip.gmina-sepolno.pl  na okres  21 dni tj. od dnia  25.02.2015r. do dnia  17.03.2015r.


E.M.

 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (24 lutego 2015)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (24 lutego 2015, 14:35:41)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (19 marca 2020, 15:08:57)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 847