2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Wykaz 52 - nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia

                                                                                     Sępólno Kr.,dnia  2014.11.12
Gkr. 6840.15.2014


  Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r.  poz. 518 ze zm.) Burmistrz Sępólna Kraj. podaje do publicznej wiadomości

                                               Wykaz nieruchomości
                                                     przeznaczonych do sprzedaży

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Lp.    nr działki    pow.dz.    KW nr       położnie      ozn.ewid.   wartość nieruch.       uwagi 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.      370/6    5485 m²    22419      Włościbórz     PsIV,N        11.000 zł         przetarg
                                                                                                         nieograniczony
 2.       370/7   3524 m²   22419       Wlościbórz     PsIV       7.000 zł    bezprzetargowo
                                                                                        art.37  ust. 2 pkt 6 ustawy
                                                                                        o gospodarce nieruchom.
                             
 3.    lokal mieszkalny nr 5 przy ulicy Sienkiewicza 69 wraz z ułamkową  88/1000 cz.gruntu z działki nr 492/2 o pow. 557 m² zapisanej w KW 21965.  Lokal znajduje się  w przyziemiu budynku w jego skład wchodzą:  kuchnia, pokój, łazienka  o pow. użytkowej 25,49 m². Wartość lokalu 43.000 zł   - przetarg nieograniczony            
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
   Dla w/wym. nieruchomości brak  obowiązującego  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.     

                                                                     W y k a z
                                    nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Lp.  nr dz  pow.w m²   KW nr   położenie      ozn.        okres      wysokość     u w a g i
                                                            wg ewid.    dzierżawy     czynszu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1. 173/4   35 m²   16674  Obr. 4 Sępólno   B       3 lata    0,60 zł/m²    w dotychczasowym
                                                                                 miesięcznie   użytkowaniu       
                                                                                                                                                                                                               
2. 172/2   40 m²  17371  Obr. 4 Sępólno    Bi      3 lata     0,60 zł/m²               -   „   -
                                                                                  miesdięcznie
   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------                   

-  termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.         

Wykaz niniejszy zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.   oraz zamieszczony na stronie internetowej gminy www.bip.gmina-sepolno.pl  na okres  21 dni tj. od dnia  17.11.2014r. do dnia  09.12.2014r.

 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (14 listopada 2014)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (14 listopada 2014, 14:38:16)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (19 marca 2020, 15:18:24)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 832