2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Wykaz 51 - nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

                                                                                  Sępólno Kr.,dnia  2014.09.29
Gkr. 6840.30.2014

 

                      Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) Burmistrz Sępólna Kraj. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,  stanowiących własność Gminy Sępólno Krajeńskie


Wykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży


1. Położenie nieruchomości : -   Sepólno Krajeńskie Obr. 2
    nr działki:                       -    14/4
    pow. działki:                   -    3324 m²
    księga wieczysta:            -    KW  BY2T/00020980/0
    opis nieruchomośc i          -   nieruchomość gruntowa niezabudowana
    udział we własności:          -  1/1
   wartość nieruchomości:      -  259.000 zł  + VAT
   informacja o zbyciu:          -  przetarg ustny nieograniczony

2.  Położenie nieruchomości: -  Sępólno Krajeńskie Obr. 2
     nr działki:                      -  14/5
     pow. działki:                   -  2850 m²
     księga wieczysta:            -  KW BY2T/00020980/0
     opis nieruchomości:        -  nieruchomość gruntowa niezabudowana
    udział we własności:         -  1/1
    wartość nieruchomości:     -  222.000 zł + VAT
   informacja o zbyciu:          -  przetarg ustny nieograniczony  

         
  -  zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą Nr XXIV/160/12 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 sierpnia 2012r. opublikowaną w Dz.Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskie z 2012r. poz. 1834, nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę usługową i produkcyjną.
  -  termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  


Wykaz niniejszy zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kr.  i zamieszczony na stronie internetowej Gminy (www.bip.gmina-sepolno.pl) na okres  21 dni tj. od dnia  01 października 2014 r. do dnia  21 października 2014 r.

E.M.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (1 października 2014)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (1 października 2014, 07:19:30)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (19 marca 2020, 15:23:29)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 849