2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Wykaz 50 - nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

                                                                                        Sępólno Kraj., 2014.07.24
Gkr.6840.74.2012

 


     Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r.  poz. 518 ze zm.)  Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości

 

                                                           W y k a z
                                       nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp.     nr dz.    pow.    KW      położenie          ozn.          wartość           uwagi
                     w m²                                   wg ewid.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1.    336/9    6636     15083    Sikorz           R V      25.000 zł     przetarg nieograniczony
2.    86          239     19056  Sępólno Obr.4   B          6.000 zł    przetarg nieograniczony
3.    22/1     25900    19007   Wiśniewa     R,Ps,N     70.000 zł    przetarg nieograniczony
4.    23/5     3793      17540   Wiśniewa     R,Ps       14.000 zł    przetarg nieograniczony
5.    23/6     613       17540    Wiśniewa     R,Ps         2.227 zł    bezprzetargowo
6.    24/1     915       27199    Wiśniewa    RIV,Lz       3.531 zł    bezprzetargowo
7.   324/2    474       20779   Włościbórz     dr           1.636 zł    bezprzetargowo
8.    282      2700     19800   Włościbórz     dr           9.000 zł     bezprzetargowo
9.    283      900       19800   Włościbórz     dr           3.000 zł     bezprzetargowo
  __________________________________________________________________________________


Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
 Dla nieruchomości brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .
Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni  - od dnia 28 lipca 2014 roku do dnia 18 sierpnia 2014r. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. i zamieszcza na stronie internetowej Gminy Sępólno Krajeńskie www.bip.gmina-sepolna.pl. (zbycie nieruchomości)

 

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (25 lipca 2014)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (25 lipca 2014, 12:32:34)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (19 marca 2020, 15:26:46)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 766