2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Wykaz 48 - nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

                                                                                           Sępólno Kraj.,2014.07.03
Gkr.6840.23.2014


   Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości

                                                         W y k a z  nieruchomości
                                                    przeznaczonych do sprzedaży


1. Lokal mieszkalny nr 3 znajdujący się w budynku położonym przy ulicy Pl.Wolności 21b w Sępólnie Krajeńskim wraz z udziałem ułamkowej 185/436 cz.gruntu z działki nr 188/3 o pow. 255 m² zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sępólnie Kraj. pod oznaczeniem KW nr 20947.
      Lokal usytuowany jest na I piętrze budynku i poddaszu budynku. Powierzchnia
      użytkowa lokalu 72,50 m²
      W skład lokalu wchodzą dwa pokoje, kuchnia, p.pokój, WC. Do lokalu przynależne są
      trzy pomieszczenia na poddaszu o łącznej powierzchni 112,94 m².
      Na poddaszu  znajdują się kominy,w celu dojścia do nich zostanie ustalona służebność
      Wartość lokalu wraz z udziałem w gruncie 98.000 zł.
      Lokal zostanie sprzedany w drodze przetargu.


  - dla nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
-  termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego i zamieszczony na stronie internetowej Gminy  www.bip.gmina-sepolno.pl na okres 21 dni od dnia 07 lipca 2014r. do dnia 28 lipca 2014 r.
 


 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (7 lipca 2014)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (7 lipca 2014, 07:54:53)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (20 marca 2020, 09:08:50)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 846