2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Ogłoszenie 34 - przetarg na sprzedaż działki 27 Stycznia

                                                                                    Sępólno Kraj.,dnia 2014.04.11
Gkr.6840.36.2013

 

                                              O g ł o s z e n i e


   Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. ze zm./  oraz §^ Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108 ze zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w  Sępólnie Kraj. przy ulicy 27 Stycznia. Działka zabudowana jest murowanym garażem, który stanowi nakłady własne dzierżawcy gruntu w kwocie 18.809 zł. Dla nieruchomości brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.  działka nr    584  o pow. 21 m²    KW BY2T/00014891/4
    cena wywoławcza  21.459 zł

Przetarg odbędzie się w dniu  15 maja 2014 r.  o godz. 9.00  w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  -  pokój nr 7 (parter)

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości do dnia   13 maja  2014 r. na konto Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. w Banku Spółdzielczym Więcbork Oddz. w Sępólnie Kraj. nr 75 8162 0003 0000 8787 2000 0020 lub w kasie tut. Urzędu.
Z osobą, która zaoferuje najwyższą cenę nieruchomości zostanie spisany protokół, który będzie podstawą do zawarcia umowy sprzedaży. Osoba nabywająca nieruchomość na własność winna wpłacić wylicytowaną cenę nieruchomości pomniejszoną o wpłacone wadium, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Nie wpłacenie wymienionej kwoty powoduje przepadek wadium, a przetarg zostaje unieważniony.
Zwrot wadium osobom, które nie wygrały przetargu nastąpi po jego zakończeniu.
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenie niniejsze wywieszone zostaje  na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. oraz zamieszczone na stronie internetowej Gminy /www.bip.gmina-sepolno.pl/ w terminie od dnia  14 kwietnia 2014 roku do dnia  13 maja 2014 roku.


E.M.


 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (11 kwietnia 2014)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (11 kwietnia 2014, 13:49:43)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (20 marca 2020, 09:13:53)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 887