2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Wykaz 43 - nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

                                                                                     Sępólno Kr.,dnia  2014.03.17
Gkr. 6840.36.2013

 

  Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr  102 poz. 651 ze zm.) Burmistrz Sępólna Kraj. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,  stanowiących własność Gminy Sępólno Krajeńskie


                                            Wykaz nieruchomości
                                       przeznaczonych do sprzedaży

1. Położenie nieruchomości :  -  Zboże
    nr działki:                        -   30/1
    pow. działki:                    -   7302 m²
    księga wieczysta:             -    KW  BY2T/00019003/8
    opis nieruchomości           -   nieruchomość gruntowa niezabudowana
    udział we własności:          -   1/1
   wartość nieruchomości:       -  44.000 zł
   informacja o zbyciu:           -  przetarg ustny nieograniczony

2.  Położenie nieruchomości: -  Wałdowo
     nr działki:                      -  604/1
     pow. działki:                   -  4700 m²
     księga wieczysta:            -  KW BY2T/00018876/1
     opis nieruchomości:         -  nieruchomość gruntowa niezabudowana
    udział we własności:          -  1/1
    wartość nieruchomości:      -  8.000 zł
   informacja o zbyciu:           -  przetarg ustny nieograniczony

3. Położenie nieruchomości: - Sępólno Kraj. ul. Chopina
    nr działki:                      - 433/9
    pow. działki:                  - 403 m²
    księga wieczysta:            - KW BY2T/00026582/2
    opis nieruchomości:        - nieruchomość gruntowa niezabudowana
    udział we własności:        - 1/1
   wartość nieruchomości      - 11.000 zł + VAT
   informacja o zbyciu:         - przetarg ustny nieograniczony

4. Położenie nieruchomości: - Sępólno Kraj. ul. 27 Stycznia
    nr działki                       - 584
    pow. działki                    - 21 m²
    księga wieczysta             - KW BY2T/00014891/4
    opis nieruchomości:        - nieruchomość gruntowa zabudowana
    udział we własności:        - 1/1
   wartość nieruchomości      - 21.459 zł
   informacja o zbyciu:         - przetarg ustny nieograniczony
                                          Na gruncie znajduje się murowany garaż stanowiący
                                          nakłady  dotychczasowego dzierżawcy o wartości 18.809 zł.

 -  działka nr 433/9 stanowi cz.działki budowlanej, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą Nr II/17/2006 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 listopada 2006r. opublikowaną w Dz.Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 3 z dnia 9 stycznia 2007 roku, nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę jednorodzinną wolnostojącą.
-  dla działek 30/1 w Zbożu, 604/1 w Wałdowie i 584 w Sępólnie Kraj. brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.
  - termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  

Wykaz niniejszy zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kr.   na okres  21 dni tj. od dnia 20 marca 2014 r. do dnia  10 kwietnia 2014 r.

 

E.M.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (19 marca 2014)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (19 marca 2014, 13:04:19)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (20 marca 2020, 09:15:13)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1042