2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Wykaz 40 - nieruchomości do sprzedazy Pl.Wolności 14

                                                                                   Sępólno Kr.,dnia  2014.01.07
Gkr.6840.1.2014

 

 

  Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr  102 poz. 651 ze zm.) Burmistrz Sępólna Kraj. podaje do publicznej wiadomości

 

Wykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży

 

1. działka nr 180/8  o pow. 239 m²  zapisana w księdze wieczystej KW 13229 i  działka nr 180/5 o pow.  42 m²   zapisana w księdze wieczystej KW 27515, położone przy Pl.Wolności 14  -  wartość nieruchomości 14.500 zł + 23% VAT


Działka nr 180/8 zostanie obciążona nieodpłatną służebnością drogi o szerokości 3 m, przy granicy z działką nr 181.
Na nieruchomości (dz. 180/5 i 180/8) znajduje się budynek mieszkalny, nieużytkowany i przeznaczony do rozbiórki w terminie do dnia 29 sierpnia 2014 r.,  zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Rozbiórkę wykonać zgodnie z opracowaną ekspertyzą budowlaną.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sepólno Krajeńskie teren nieruchomości oznaczony jest symbolem MU - tereny zabudowy śródmiejskiej.

  -  termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  

Wykaz niniejszy zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.   oraz na stronie internetowej gminy www.bip.gmina-sepolno.pl  na okres  21 dni tj. od dnia  09 stycznia 2014 r. do dnia  29 stycznia 2014 r.

 

E.M.


 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (8 stycznia 2014)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (8 stycznia 2014, 12:16:02)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (20 marca 2020, 09:22:03)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1110