2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Ogłoszenie 25 - dot. przetargu na sprzedaż nieruchomości w Włościborzu i Niechorzu

                                                                                           Sępólno Kraj. 2013.08.05

Gkr.6840.11.2012


O g ł o s z e n i e

                  Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651  ze zm../  oraz § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trubu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108 ze zm.)   Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza   publiczny przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości 

1. działka nr  413  o pow. 6200 m² zapisana  w  KW BY2T/00003967/8    -  Włościbórz
    cena wywoławcza działki   6.200 zł
2. działka nr 100/11 o pow. 2747 m² zapisana w KW nr 22221 - Niechorz
    cena wywoławcza działki  6.396 zł

Dla nieruchomości brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :


Przetarg odbędzie się w dniu 11 września 2013 r. o godz. 9.30   w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  -  pokój nr 1

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne (po okazaniu dokumentu tożsamości) i prawne (po przedłożeniu odpisu KRS, uchwały Walnego Zgromadzenia upoważniającego Zarząd do zakupu określonej nieruchomości wraz z umocowaniem osób, które będą reprezentowały podmiot na przetargu)  jeżeli wpłacą  wadium  w  wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości do dnia  09 września 2013 r. na konto Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. w Banku Spółdzielczym Więcbork Oddz. w Sępólnie Kraj. nr 54 8162 0003 0000 8787 1000 0020 lub w kasie tut. Urzędu.

Z osobą, która zaoferuje najwyższą cenę nieruchomości zostanie spisany protokół, który będzie podstawą do zawarcia umowy sprzedaży. Osoba nabywająca działkę na własność winna wpłacić wylicytowaną cenę nieruchomości pomniejszoną o wpłacone wadium, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Nie wpłacenie wymienionej kwoty powoduje przepadek wadium, a przetarg zostaje unieważniony.
Zwrot wadium osobom, które nie wygrały przetargu nastąpi po jego zakończeniu.
Burmistrz Sępólna Kraj.. zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenie niniejsze wywieszone zostaje na okres 30 dni na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. i we wsi Włościbórz i Niechorz  oraz zamieszczone na stronie internetowej Gminy Sępólno Kraj.  w dniach od  07 sierpnia 2013 r. do dnia 09 września 2013r.

 

E.M.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (6 sierpnia 2013)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (6 sierpnia 2013, 14:16:10)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (20 marca 2020, 13:45:29)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1302