2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Wykaz 36 - nieruchomości do sprzedaży (garaże)

                                                                                    Sępólno Kr.,dnia  2013.06.28
Gkr.6840.18.2013

 

  Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr  102 poz. 651 ze zm.) Burmistrz Sępólna Kraj. podaje do publicznej wiadomości

                                            Wykaz nieruchomości
                                         przeznaczonych do sprzedaży

____________________________________________________________________________________

Lp.    nr działki    pow.dz.   KW nr    położnie     ozn.ewid.   wartość nieruch.       uwagi
___________________________________________________________________________________
 1.874/6 i 725/15 17m² 13811 i 13782 Obr. 1Sepólno  ŁV   1.960 zł + 23% VAT pod garaż
 2 874/7 i 725/16 17m²13811 i 13782 Obr.1 Sępólno ŁV 1.960 zł + 23% VAT     pod garaż
 3.874/16i 725/25 17m² 13811 i 13782 Obr. 1 Sępólno  ŁV 1.960 zł + 23% VAT pod garaż
 4.       874/4  18 m² 13811      Obr. 1 Sępólno   ŁV      2.070 zł + 23% VAT      pod garaż
 5.        874/5 16 m² 13811      Obr. 1 Sępólno   ŁV      1.840 zł + 23% VAT      pod garaż
 6.      725/26   17 m²  13782   Obr. 1 Sepólno   ŁV      1.960 zł + 23% VAT      pod garaż

 7.      874/2   360 m² 13811   Obr. 1 Sępólno    ŁV      9.700 zł + 23% VAT           

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
          
  -  zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego  uchwałą Nr XIII/90/07 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 października 2007r. opublikowaną w Dz.Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 22 z 2009 roku, nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę garażami oraz teren oznaczony symbolem 9U.
  -  termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  

Wykaz niniejszy zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.   oraz na stronie internetowej gminy www.bip.gmina-sepolno.pl  na okres  21 dni tj. od dnia  02 lipca 2013r. do dnia  22 lipca  2013r.

 

 

 

 

 

 

 

 

E.M.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (1 lipca 2013)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (1 lipca 2013, 14:19:33)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (20 marca 2020, 13:45:46)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1072