2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Wykaz 35 - nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy

                                                                                   Sępólno Kr.,dnia  2013.06.28
Gkr. 6845.15.2013


  Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr  102 poz. 651 ze zm.) Burmistrz Sępólna Kraj. podaje do publicznej wiadomości

                                            Wykaz nieruchomości
                                       przeznaczonych do sprzedaży

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Lp.  nr działki  pow.dz.      KW nr     położnie      ozn.ewid.      wartość nieruch.       uwagi

-------------------------- --------------------------------------------------------------------------
 1.     413     6200 m²   3967       Włościbórz          N           6.200 zł          przetarg
 2. 100/11  2747m²      22221     Niechorz             Ba         5.200 zł + 23% VAT przetarg  

 3.    lokal mieszkalny nr 3 przy ulicy Sienkiewicza 69 wraz z ułamkową  229/1000 cz.gruntu z działki nr 492/2 o pow. 557 m² zapisanej w KW 21965.  Lokal znajduje się  na I piętrze budynku w jego skład wchodzą:  kuchnia, łazienka z w.c. oraz  trzy pokoje o pow. użytkowej 67,43 m². Do lokalu przynależna jest piwnica o pow. 3,65 m² i 2,29 m² oraz pom.gospodarcze o pow. 7,80 m².            
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
   Dla w/wym. nieruchomości brak  obowiązującego  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.     

                                                   W y k a z
                         nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Lp.  nr dz  pow.w m²  KW nr   położenie      ozn.      okres        wysokość     u w a g i
                                                         wg ewid.   dzierżawy     czynszu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1. 192/2   60 m²    22112  Obr. 4 Sępólno   dr      3 lata    2,50 zł/m²   w dotychczasowej
                                                                                  miesięcznie  dzierżawie        
                                                                                                                                                                                                               
2. 609/23  40 m²   16249   Obr. 1 Sępólno   B    3 lata    1,50 zł/m²      -   „   -
                                                                                    rocznie
3. 332/3   2100 m²   20996  Włościbórz     Rola   3 lata   0,04 zł/m²      -   „   -
                                                                                    rocznie
4. 73/13  26358 m²   13792    Trzciany      Rola   3 lata   0,01 zł/m²       -   „   - 
                                                                                   rocznie 
5. 340     4700 m²    19011    Sikorz          Rola   3 lata   0.01 zł/m²       -  „  -
                                                                                    rocznie
6.118/64  100 m²     20860   Niechorz        RIVa   3 lata  1,50 zł/m²
                                                                                     rocznie
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-  termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.         

Wykaz niniejszy zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.   oraz zamieszczony na stronie internetowej gminy www.bip.gmina-sepolno.pl  na okres  21 dni tj. od dnia  02.07.2013r. do dnia  22.07. 2013r.

E.M.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (1 lipca 2013)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (1 lipca 2013, 14:06:07)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (20 marca 2020, 13:46:04)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1065