2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008 | 2007 | 2006

Wykaz 34 - nieruchomości do dzierżawy i sprzedaży

                                                                                        Sępólno Kraj., 2013.04.23
Gkr.6840.33.2013

 


     Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.)  Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości


W y k a z
nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Lp.  nr dz  pow.w m²   KW nr   położenie      ozn.        okres        wysokość     u w a g i
                                                           wg ewid.    dzierżawy     czynszu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1. 73/13  26358      13792   Trzciany     rola      3 lata    0,01 zł/m²       w dotychczasowej
                                                                                  (rocznie)       dzierżawie
 
2.   25    100       3946      Niechorz      rola      3 lata     0,10 zł/m²            -  „  -
                                                                                   (rocznie)

3. 26     500     16295       Niechorz      rola       3 lata    0,10 zł/m²            - „ -
                                                                                  (rocznie)  

4 628/6   40     22337     obr.1 Sępólno    Bi    3 lata       0,60 zł/m²          - „ -
                                                                                 mies.+ VAT

5. 67/21  75     12070    obr. 4 Sępólno   Bi       3 lata       0,10 zł/m²              -  „  -
                                                                                    (rocznie)  

6.164/10  800    13370  obr. 1 Sępólno   B        3 lata      0,10 zł/m²    ogródki przydom.
                                                                                    (rocznie)

___________________________________________________________________________________


W y k a z
 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

dz. nr    545   o pow.  600 m²   KW  3952 położona w Wałdowie         - wartość    24.350 zł
sprzedaż bezprzetargowa  na rzecz Parafii Rzymsko Katolickiej w Wałdowie zgodnie z uchwałą Nr XXXI/228/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim  z dnia 28 marca 2013 r.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Dla nieruchomości brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni  tj. od dnia 26 kwietnia 2013 roku do dnia 16 maja 2013r. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. i zamieszcza na stronie internetowej Gminy Sępólno Krajeńskie www.bip.gmina-sepolna.pl.


E.M.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (25 kwietnia 2013)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (25 kwietnia 2013, 14:13:27)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (20 marca 2020, 13:46:25)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1380