2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Wykaz 33 - nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia

                                                                                     Sępólno Kr.,dnia  2013.04.10
Gkr. 6840.45.2013

 

  Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr  102 poz. 651 ze zm.) Burmistrz Sępólna Kraj. podaje do publicznej wiadomości

 
                                      Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

1. Lokal nr 6 przy ulicy Sienkiewicza 56 w Sępólnie Kraj.   wraz z ułamkową  112/413 cz.gruntu z działki nr 684 o pow. 552 m² zapisanej w KW BY2T/00021257/0  Lokal znajduje się  na II półpiętrze budynku  w jego skład wchodzą: p.pokój, dwa pokoje, kuchnia, łazienka z w.c., garderoba o pow. użytkowej 52,67 m². Do lokalu przynależna jest piwnica o pow. 3.70 m².
     Wartość lokalu   57.150 zł   -  sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy.

 

W y k a z
nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Lp.  nr dz  pow.w m²   KW nr   położenie      ozn.        okres           wysokość     u w a g i
                                                           wg ewid.    dzierżawy        czynszu

----------------------------------------------------------------------------------------------------

1.    40    16400      19016     Radońsk     R, Ł        3 lata    0,01 zł/m²   w dotychczasowej
                                                                                      rocznie          dzierżawie 
                                  
2.   24/6   400        3952      Wałdowo     R            3 lata    0,04 zł/m²   w dotychczasowej
                                                                                     rocznie       dzierżawie   
3.   119   2575      20981  Obr. 2 Sępólno    R, dr   3 lata     0,3 zł/m²
                                                                                     rocznie
4.  194    214        16401  Obr. 5 Sępólno    R       3 lata      20 zł/m²  mies. + VAT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
     
-  termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.         

Wykaz niniejszy zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.   oraz zamieszczony na stronie internetowej gminy www.bip.gmina-sepolno.pl  na okres  21 dni tj. od dnia  15.04.2013r. do dnia  06.05. 2013r.

 

 

 

 


E.M.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (12 kwietnia 2013)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (12 kwietnia 2013, 13:12:55)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (20 marca 2020, 13:46:59)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1075