2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Wykaz 32 - nieruchomości przeznaczone do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawy

                                                                                   Sępólno Kr.,dnia  2013.03.12
Gkr. 6845.22. 2013

 

  Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr  102 poz. 651 ze zm.) Burmistrz Sępólna Kraj. podaje do publicznej wiadomości


Wykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży i oddania
w użytkowanie wieczyste

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Lp.   nr działki   pow.dz.    KW nr     położnie     ozn.ewid.      wartość nieruch.       uwagi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------


 1.  609/21      2306 m²    27040   ul. Odrodzenia   B      63.000 zł + VAT   bud.wielorodz.
                                                                                                        bezprzetargowo
 
 2.  609/20      1871 m²    26838    ul. Odrodzenia    B      51.000 zł + VAT           -  „  -
 3.    433/9      403 m²     26582         ul. Chopina    R      14.000 zł + VAT  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
         

W y k a z
nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Lp.  nr dz  pow.w m²   KW nr   położenie      ozn.          okres           wysokość     u w a g i
                                                            wg ewid.    dzierżawy         czynszu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1.  364/1     1790      22394     Włoscibórz    PsIV       3 lata           0,04 zł/m² - rocznie  
                                  
2.  370/4      771     16249      Włościbórz    PsIV Bi    3 lata    0,04 zł/m² - rocznie        
     
3.  24/6       400     3952      Wałdowo        RIIIb     3 lata     0,04 zł/m²   w dotychczasow
                                                                                                            dzierżawie
4. 39/3     1936    1639         Sepólno         R, Ł       3 lata       0.04 zł/m²           -  „  -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-  termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.         

Wykaz niniejszy zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.   oraz zamieszczony na stronie internetowej gminy www.bip.gmina-sepolno.pl  na okres  21 dni tj. od dnia  14.03.2013r. do dnia  03.04. 2013r.

 

 

 


E.M.

metryczka


Wytworzył: Elzbieta Mizdalska (13 marca 2013)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (13 marca 2013, 07:37:25)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (20 marca 2020, 13:47:22)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1142