2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Wykaz 30 - nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży


                                                                                        Sępólno Kraj..2013,.01.07

 

                                                   Ogłoszenie                Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży


1. Lokal nr 3 przy ulicy Średniej 3 w Sępólnie Kraj.  wraz z udziałem w gruncie 92/554 cz. z działki nr 226 o pow. 193 m² zapisanej w KW 7036.  Lokal znajduje się  na I piętrze budynku, w jego skład wchodzą: trzy pokoje, korytarz, kuchnia, spiżarnia, łazienka z w.c.  o pow. użytkowej 67,43 m². Do lokalu przynależna jest piwnica o pow. 13.81 m².
     Wartość lokalu   90.000 zł   -  sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Dla nieruchomości brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sępólno Kraj. grunt oznaczony symbolem M1 - tereny wielofunkcyjne z dominującym udziałem zabudowy mieszkaniowej.
 
Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni (22.10.-12.11.2012) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sepólnie Krajeńskim i zamieszcza na stronie internetowej Gminy Sępólno Krajeńskie www.bip.gmina-sepolna.pl. (zbycie nieruchomości) Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Kraj.   telefon (052) 389 42 14.

 

 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (10 stycznia 2013)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (10 stycznia 2013, 13:08:45)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (20 marca 2020, 13:52:05)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1391