2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Wykaz 27 - nieruchomości do sprzedazy

 

 


     Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.)  Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości

 


      Wykaz
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp.         nr dz.        pow.       KW           położenie          ozn.          wartość           uwagi
                             w m²                                           wg ewid.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1.        667/10      20         14457       Sepólno Obr. 4        Bp      2.400   zł      przetarg
                                                                                                                                        

2. Lokal mieszkalny nr 1 przy Placu Wolności 13 wraz z udziałem w gruncie 283/690 cz. z działki nr 179/3 o pow. 305 m² zapisanej w KW nr BY2T/00016666/2. Lokal znajduje się na I piętrze budynku. W skład lokalu wchodzą: p.pokój, trzy pokoje, kuchnia, łazienka. Do lokalu przynależna
      jest piwnica o pow. 6,75 m².
     Wartość lokalu 93.000 zł.  -  sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemc.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------


Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
 Dla nieruchomości brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .
Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni  - od dnia 19 listopada 2012 roku do dnia 10 grudnia 2012r. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. i zamieszcza na stronie internetowej Gminy Sępólno Krajeńskie www.bip.gmina-sepolna.pl. (zbycie nieruchomości)


E.M.

 

 


 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (16 listopada 2012)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (16 listopada 2012, 13:07:40)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (20 marca 2020, 13:58:09)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1321