2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Wykaz 24 - nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

                                                                                        Sępólno Kraj.,2012.08.07
Gkr.6840.15.2012


    Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości
    

W y k a z  nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Lp.    nr dz.        pow.dz.       KW     ozn.wg ewid.    wartość         sposób sprzedaży 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Iłowo
1.  238/3, 238/4   1339 m²     22223      Ba         2.600 zł          bezprzaetargowo
                                                                                        art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy
                                                                                  o gospodarce nieruchomościami
____________________________________________________________________________________


  -  dla nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu, określenie warunków zagospodarowania i zabudowy następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

-  termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  


Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego na okres  21 dni od dnia  13 sierpnia 2012 roku do dnia  03 września  2012 roku.

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (10 sierpnia 2012)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (10 sierpnia 2012, 15:19:15)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (24 marca 2020, 11:59:23)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1349