2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Wykaz 12 - nieruchomości przeznaczone do sprzedazy (lokal)

                                                                                           Sępólno Kraj.,2012.01.17
Gkr.6840.2.2012

 

   
   Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) Burmistrz Sepólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości

 

W y k a z  nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży


1. Lokal mieszkalny nr 2 znajdujący się w budynku położonym przy ulicy Hallera 16 w Sępólnie Krajeńskim wraz z udziałem ułamkowej 41/416 cz.gruntu z działki nr 291/1 o pow. 379 m² zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sępólnie Kraj. pod oznaczeniem KW nr 15124.
      Lokal usytuowany jest na poddaszu budynku. Powierzchnia użytkowa lokalu 41,22 m²
      W skład lokalu wchodzą trzy pokoje, kuchnia, łazienka z WC. Do lokalu przynależna
     jest piwnica o pow. 2,25 m².
     Budynek wyposażony w instalację: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową,
     ogrzewanie lokali indywidualne, piece kaflowe.
     Wartość lokalu  36.300 zł, w tym wartość udziału w gruncie 1.620 zł.
     Lokal zostanie sprzedany w drodze przetargu nieograniczonego.

  - dla nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy – teren zabudowy śródmiejskiej oznaczony symbolem MU
-  termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego i zamieszczony na stronie internetowej Gminy  WWW.bip.gmina-sepolno.pl na okres 21 dni od dnia 23 stycznia 2012 r. do dnia 13 lutego 2012 r.
 

E.M.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (20 stycznia 2012)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (20 stycznia 2012, 12:56:12)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (24 marca 2020, 12:24:52)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1285