2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Wykaz 11 - nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

      
                                                                                          Sępólno Kraj..2011.11.24
Gkr.6840.44.2011

 

                                                                               Ogłoszenie
                Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży


1. Lokal nr 24 przy ulicy Odrodzenia 25 w Sępólnie Kraj.  wraz z udziałem w gruncie 40/1086 cz. z działki nr 672/5 o pow. 274 m² zapisanej w KW 15573.  Lokal znajduje się  na IV piętrze budynku, w jego skład wchodzą: korytarz, kuchnia, łazienka z w.c. oraz  dwa pokoje o pow. użytkowej 38,10 m². Do lokalu przynależna jest piwnica o pow. 1,65 m².
     Wartość lokalu   43.850 zł   -  sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy.
2. Lokal nr 3 przy ulicy Hallera 25 w Sępólnie Kraj. wraz z udziałem w gruncie 142/1000 cz. z działki nr 260 o pow. 306 m² zapisanej w KW 7037. Lokal znajduje się na I piętrze budynku, w jego skład wchodzą korytarz, kuchnia, łazienka z w.c. oraz dwa pokoje o pow.użytkowej 56,40 m². Do lokalu przynależne jest pom.gospodarcze o pow. 5,40 m².
Wartość lokalu 65.360 zł  - sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą Nr XIII/90/07 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 października 2007 r., obszar, na którym znajduje się budynek przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.
 
Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni (28.11.-19.12.2011) Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Kraj.   telefon (052) 389 42 14.

 

E.M.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (25 listopada 2011)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (25 listopada 2011, 15:12:33)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (24 marca 2020, 12:31:20)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1617