2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Ogłoszenie 9 - II przetarg na sprzedaż działek pod garaże

Gkr.6840.21.2011

O g ł o s z e n i e

 

           Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. ze zm./  Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza II publiczny przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w  Sępólnie Kraj. Obr. 1 (pomiędzy ulicami Baczyńskiego - Odrodzenia) zapisanych w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tucholi Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sępólnie Krajeńskim pod nr BY2T/00013782/0
 
1.  działki nr    725/27  o pow. 16 m²    - cena wywoławcza 1.750 zł + 23% VAT 
2. działka nr    725/30 o pow. 16 m²    - cena wywoławcza 1.750 zł + 23% VAT  
   
Zgodnie z  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zatwierdzonego uchwałą Nr XIII/90/07 Rady Miejskiej w Sępolnie Krajeńskim z dnia 25 października 2007r. nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę garażami.

Przetarg odbędzie się w dniu  08 listopada 2011 roku  o godz. 9.20  w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  -  pokój nr 1

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości (cena wywoławcza + VAT) do dnia   04 listopada 2011 r. na konto Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. w Banku Spółdzielczym Więcbork Oddz. w Sępólnie Kraj. nr 75 8162 0003 0000 8787 2000 0020 lub w kasie tut. Urzędu.
Z osobą, która zaoferuje najwyższą cenę nieruchomości zostanie spisany protokół, który będzie podstawą do zawarcia umowy sprzedaży. Osoba nabywająca nieruchomość na własność winna wpłacić wylicytowaną cenę nieruchomości pomniejszoną o wpłacone wadium, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Nie wpłacenie wymienionej kwoty powoduje przepadek wadium, a przetarg zostaje unieważniony.
Zwrot wadium osobom, które nie wygrały przetargu nastąpi po jego zakończeniu.
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenie niniejsze wywieszone zostaje  na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. oraz zamieszczone na stronie internetowej Gminy /www.bip.gmina-sepolno.pl/ w terminie od dnia 07 października  2011 roku do dnia 07 listopada 2011 roku.

 

E.M.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (7 października 2011)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (7 października 2011, 07:34:38)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (24 marca 2020, 12:34:09)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1475