2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Wykaz 8 - nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

                                                                                     Sępólno Kraj.,2011.08.31
Gkr.6840.29.2011


    Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do publicznej wiadomości
    

                                        W y k a z  nieruchomości
                                     przeznaczonych do sprzedaży

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Lp.    nr dz.        pow.dz.       KW     ozn.wg ewid.    wartość         sposób sprzedaży
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1.      520     5200 m²      3835      R IVa              5.200 zł        przetarg nieograniczony
       Lutowo

-----------------------------------------------------------------------------------------------------


  -  dla nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu, określenie warunków zagospodarowania i zabudowy następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

-  termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.  

 


Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego na okres  21 dni od dnia  05 września 2011 roku do dnia  26 września 2011 roku.

E.M.

 


 

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (5 września 2011)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (5 września 2011, 07:28:50)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (24 marca 2020, 12:36:15)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1584