2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008
2007 | 2006

Ogłoszenie 7 II przetarg działki przy ulicy Prusa

Gkr. 0621-24/10/11

                                          O g ł o s z e n i e

 

   Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. ze zm./  Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza II publiczny przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w  Sępólnie Kraj. Obr. 4 :

1.  działki nr  412/4 i 408/11    o pow. 1081 m²    KW nr   27693          -  ul. Prusa
cena wywoławcza nieruchomości    -     50.553 zł         (41.100 zł  + 23% VAT)
2.  działki nr  412/5 i 408/12    o pow.  1356 m²    KW nr  27694          -  ul. Prusa
cena wywoławcza nieruchomości    -     63.381,90 zł    (51.530 zł  + 23% VAT)
3.  działki nr    416/1              o pow.  1123 m²    KW nr   27685           -  ul. Prusa
cena wywoławcza nieruchomości   -     48.093 zł          (39.100 zł  + 23% VAT) 

4.  działki nr   416/3              o pow.  1255 m²    KW nr   27686          -  ul. Prusa
cena wywoławcza nieruchomości   -     53.720,25 zł     (43.675 zł + 23% VAT)
5.  działki nr   426/13            o pow.    484 m²    KW nr   27682          -  ul. Prusa
cena wywoławcza nieruchomości  -     25.122,75 zł     (20.425 zł + 23% VAT)

Zgodnie z planem zagospodarowania terenu pomiędzy ulicami Chopina - Targowa - Sienkiewicza  -  Nowy Rynek,  działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową  jednorodzinną wolnostojącą i bliźniaczą oraz zabudowę usługową.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2011 r.  o godz. 9.00  w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj.  -  pokój nr 1

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości  do dnia  09 sierpnia 2011 r. na konto Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. w Banku Spółdzielczym Więcbork Oddz. w Sępólnie Kraj. nr 54 8162 0003 0000 8787 1000 0020 lub w kasie tut. Urzędu.
Z osobą, która zaoferuje najwyższą cenę nieruchomości zostanie spisany protokół, który będzie podstawą do zawarcia umowy sprzedaży. Osoba nabywająca nieruchomość na własność winna wpłacić wylicytowaną cenę nieruchomości pomniejszoną o wpłacone wadium, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Nie wpłacenie wymienionej kwoty powoduje przepadek wadium, a przetarg zostaje unieważniony.
Zwrot wadium osobom, które nie wygrały przetargu nastąpi po jego zakończeniu.
Burmistrz Sępólna Krajeńskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenie niniejsze wywieszone zostaje  na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. oraz zamieszczone na stronie internetowej Gminy /www.bip.gmina-sepolno.pl/ w terminie od dnia 11 lipca 2011 r. do dnia 10 sierpnia 2011 r..


E.M.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Mizdalska (11 lipca 2011)
Opublikował: Elżbieta Mizdalska (11 lipca 2011, 07:37:13)

Ostatnia zmiana: Michał Otlewski (24 marca 2020, 12:40:08)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1675